Newyddion

Iâl ar y Trac Cywir

June 26, 2012

Llwyddodd dau o fyfyrwyr Coleg Iâl sydd wedi cofrestru ar raglenni Peirianneg llawn amser i ennill Prentisiaethau gyda Rheilffordd Llangollen.

Yn ystod eu Prentisiaeth, maent hefyd wedi manteisio ar y profiad o weithio ar adfer hen locomotif Stêm fel prosiect i Reilffordd Llanelli a’r Mynydd Mawr , rhan allweddol o dreftadaeth ddiwydiannol Llanelli.

Enillodd Sam Ellis brentisiaeth wedi iddo gofrestru ar raglen llawn amser “Llwybrau at Brentisiaethau mewn Peirianneg” a symudodd Lawrence Thistleton o raglen llawn amser Lefel 1 mewn “Cyflwyniad i Beirianneg”, a bydd y ddau’n gallu ymestyn eu gwybodaeth wrth rannu profiadau yn yr ymchwiliad cyffrous hwn i hanes Cymru.

Dywedodd Des Thomas, Rheolwr Prosiect Rheilffordd Llanelli a’r Mynydd Mawr, “Galluogodd prosiect y Locomotif i ni i gynnig cyfleoedd a phrofiadau dysgu rhagorol i Sam and Lawrence.”