Newyddion

Coleg Iâl yn ‘Galluogi’r Ystafell Ddosbarth Ddigidol”

December 12, 2012

Enillodd Coleg Iâl y wobr ‘Technolegau symudol, newydd ac arloesol yn yr ystafell ddosbarth’ mewn cystadleuaeth ddiweddar a gynhaliwyd gan grŵp Adnoddau Digidol Gogledd Cymru.

Y fuddugol ar ran Coleg Iâl, derbyniodd Rheolwr Lletygarwch ac Arlwyo’r coleg, Mark Parsons, y wobr gan y Gweinidog Addysg a Sgiliau, Leighton Andrews yn y Gynhadledd Technolegau E-ddysgu 14-19 Gogledd Cymru ddiweddar. Rhoddwyd clod uchel i Mark am ei waith sector arweiniol mewn defnyddio technolegau dysgu symudol a’u defnyddio yn ei faes yn y coleg.

“Rydym yn falch iawn bod Mark wedi ennill y wobr hon,” meddai Jasbir Dhesi, Pennaeth Coleg Iâl. “Mae ei waith yn sector arweiniol ac ysbrydoledig ac yn amlygu’r gwaith arloesol ledled y Coleg a gafodd ei gydnabod yn ddiweddar gan ein gwobrau am addysgu a dysgu.”

Gyda’r thema ‘Galluogi’r Ystafell Ddosbarth Ddigidol’, rhoddodd y Gynhadledd fforwm i enillwyr y cystadlaethau i roi cyflwyniadau ar eu hastudiaethau achos i’r gynulleidfa.

Mae’r Wobr yn cyd-daro â llwyddiant y cydweithiwr Steve Bellis sydd wedi ennill Gwobr Ymarferydd Digidol NIACE am waith eithriadol gyda Dysgwyr sy’n Oedolion. Cafodd Coleg Iâl gydnabyddiaeth uchel am ei addysgu a’i ddysgu yn ddiweddar, gan ennill Gwobr Addysgu a Dysgu ColegauCymru ym mis Mai eleni a chyrraedd y rhestr fer am ddwy Wobr TES ym mis Hydref.