Newyddion

Coleg Iâl yn Gyflogwr Egalitaraidd Rhagorol sy’n Croesawu Rheoliadau Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

February 24, 2012

Mae Coleg Iâl yn gyflogwr egalitaraidd rhagorol sy’n croesawu ei reoliadau Cydraddoldeb ac Amrywiaeth newydd wrth agor ei ddrysau i Ŵyl Cydraddoldeb ac Amrywiaeth arloesol i’w chynnal ddydd Mercher nesaf 29 Chwefror rhwng 10am a 4pm ar ei ddau gampws.

Efallai mai’r cyntaf o’i fath yn yr ardal yw’r digwyddiad ac estynnir gwahoddiad i bawb i rannu dealltwriaeth am wahaniaethau ein gilydd. Mae rhai llefydd ar ôl o hyd mewn gweithdai AM DDIM i fyfyrwyr, staff ac ymwelwyr i gael profiadau gan gynnwys myfyrio ar waith, hwyl efo iaith arwyddion yn ogystal â chyfleoedd niferus i ddysgu sut i wneud blwch adar, gosod llawr neu adeiladu wal hyd yn oed ynghyd â heriau diddorol eraill.

Ceir rhaglenni i’r digwyddiad mewn llyfrgelloedd lleol sy’n amlygu rhestr o’r sesiynau gweithdy a gynhelir o amgylch y Coleg ym Mharc y Gelli a Ffordd y Bers. Ym “marchnadfa” Iâl, bydd stondinau’n cynnwys rhai AgeCymru, Cymorth i Ferched, BAWSO ac Eglwysi Wrecsam a fydd yn barod i gyfnewid gwybodaeth a rhannu gwerthoedd.

“Rydym yn llawn cyffro ein bod yn arwain y ffordd mewn gweithrediadau cydraddoldeb ac amrywiaeth yn y sector addysg bellach gan arddangos cymaint o hwyl a chyffro sydd i’w gael mewn trafodaethau, cyflwyniadau a gweithdai gan gynnwys Traws Bobl ac Addysg, dinasyddiaeth fyd-eang, cydraddoldeb, masnach deg yn ogystal â dawns i ddatblygu eich creadigrwydd,” meddai Elane Roberts, Cydlynydd Cydlyniant Cymunedol a Chymdeithasol yng Ngholeg Iâl.