Newyddion

Coleg Iâl yn Rhannu Deallusrwydd gyda Saith o Wyddonwyr Alumni Cychwynnol

April 24, 2013

Mae saith o fyfyrwyr gwyddoniaeth a ddilynodd gyrsiau Safon Uwch yng Ngholeg Iâl y llynedd wedi sefydlu Alumni Wyddoniaeth Gyntaf y Coleg.

Ymwelodd y saith llwyddiannus â Iâl i rannu awgrymiadau gyda’r myfrwyr presennol ar wneud cais i Addysg Uwch ac adrodd eu profiadau cynnar wedi gadael Iâl. Gan roi gwybodaeth werthfawr i fyfyrwyr yng Nghymdeithas Wyddoniaeth Pennant y Coleg sy’n dilyn cyrsiau gwyddonol yn y Coleg ar hyn o bryd, rhoddodd aelodau’r Alumni newydd safbwynt bersonol ar sut y cawsant eu cefnogi gan dîm gyrfaoedd Iâl, eu tiwtoriaid personol a’u tiwtoriaid gwyddoniaeth wrth baratoi a chyflwyno eu ceisiadau UCAS.

Gan annog cyfoedion Iâl i ddilyn ôl eu troed, yn eiriolwyr cryf dros AU, rhannodd y grŵp Alumni ffeithiau am eu cyrsiau dewisol a’u hadrannau prifysgol. Gan amlinellu’r gefnogaeth a gawsant yn ystod eu blwyddyn gyntaf, rhoddodd y criw oleuni i ddarpar israddedigion Iâl ar ddinasoedd a lleoliadau.
“Mae rhannu profiadau go iawn am gyrsiau gradd yn ymwneud â gwyddoniaeth gyda myfyrwyr presennol Iâl a rhoi cyngor amserol yn werthfawr iawn iddyn nhw,” meddai Nora Richardson, Cyfarwyddwr Cynorthwyol Cyfadran gwyddoniaeth Coleg Iâl. “Gwnaeth pob aelod o Alumni cyntaf Iâl gyfraniad enfawr i’n cyfadran wrth astudio yma yn Iâl a gwerthfawrogir eu cefnogaeth barhaus yn fawr.”

Dywedodd Charlotte Kelly, aelod o’r Grŵp Alumni newydd sy’n astudio ym Mhrifysgol Lerpwl – Gwyddorau Biolegol a Meddygol:

“Pwysleisiwyd ymdopi ag annibyniaeth yn ystod y cyfarfod. Mae popeth o drefnu eich gwaith, mynd i ddarlithoedd, cyfarfod pobl newydd a chyllid yn gyfrifoldeb mawr ac mae angen agwedd aeddfed i sicrhau eich bod yn manteisio i’r eithaf ar eich cyfnod yn y brifysgol. Dyw Mam a Dad ddim yn mynd i fod yna i’ch deffro yn y bore! Mae’n beth da ac mae’n dysgu llawer i chi am fod yn oedolyn.”

Gan sôn am Goleg Iâl, ychwanegodd Charlotte:

“Mae (Coleg Iâl) Wrecsam yn ffodus iawn o gael tîm o staff sydd mor gefnogol, cydwybodol ac ymroddedig sydd wedi ein galluogi i gyd i berfformio hyd eithaf ein gallu a’n harwain tuag at ein nodau i’r dyfodol. Credaf na fyddwn wedi cael profiad mor bleserus mewn unrhyw goleg arall ac rwyf wedi gadael gydag atgofion melys ac addysg sydd wedi bod o fantais fawr i mi yn ystod fy mlwyddyn gyntaf yn y brifysgol.”

Dywedodd Simon Foulkes – myfyriwr aeddfed sy’n astudio gwyddoniaeth yng Ngholeg Iâl ar hyn o bryd ac a fynychodd sgwrs yr Alumni â Chymdeithas Pennant:

“Roedd Cyflwyniad yr Alumni yn llawn gwybodaeth ac roedd hi’n wych cael atebion i’m cwestiynau am gyllid a sut i ddewis cyrsiau prifysgol gan bobl gyda phrofiad personol diweddar.”

Gan annog cyfeilla a rhannu gwybodaeth i’r dyfodol, gwahoddir myfyrwyr gwyddoniaeth sy’n gadael Coleg Iâl eleni i gofrestru gyda’r Alumni Gwyddoniaeth. Fel aelodau, gall myfyrwyr gadw mewn cysylltiad â Choleg Iâl a dod yn bwynt cyswllt i’w sefydliad/gweithle dewisol fel myfyriwr israddedig neu weithiwr i ddarpar ddysgwyr AU.