Newyddion

Ysbrydoliaeth Coleg Iâl yn Dychwelyd i Amgueddfa Sain Ffagan

January 5, 2012

Mae Sain Ffagan: Amgueddfa Werin Cymru, Caerdydd, yn gartref i dros 250 o gwiltiau a charthenni Cymreig. Bellach, ers y mis diwethaf, mae’r casgliad sylweddol hwn hefyd yn cynnwys carthen wlân brydferth a luniwyd ac a wnaethpwyd gan fyfyrwyr Coleg Iâl, Wrecsam.

Gan ymgymryd â phrosiectau a gaiff eu cefnogi gan Lywodraeth Cymru, mae profiadau dysgu myfyrwyr Coleg Iâl yn cynnwys menter a busnes wedi’i seilio ar greadigrwydd traddodiadol gan ddefnyddio technoleg yr unfed ganrif ar hugain. Canolbwyntiodd ysbrydoliaeth myfyrwyr Coleg Iâl ar atgyfodi’r sgiliau traddodiadol gan ddefnyddio deunyddiau organig.

Taniwyd brwdfrydedd myfyrwyr Celf a Dylunio Lefel 2 Coleg Iâl gan y tecstilau a oedd i’w gweld yn yr arddangosfa wrth iddynt ddechrau ymchwilio i hanes a datblygiad brethyn Cymru. Wrth ymchwilio fel rhan o’u gweithgaredd menter a Bagloriaeth Cymru, dychwelodd y myfyrwyr o’u hymweliad cyntaf â’r amgueddfa nodedig yng Nghaerdydd i ddylunio eu dehongliad eu hunain o decstilau traddodiadol Cymru.

Cafodd yr enghreifftiau a wnaethpwyd gan fyfyrwyr Iâl gymaint o argraff ar Elen Phillips, Curadur Dillad a Thecstilau Sain Ffagan fel iddi benderfynu cael enghraifft o’u gwaith ar gyfer y casgliad. Dywedodd Elen: “Mae’n wych gweld bod casgliad yr Amgueddfa’n ysbrydoliaeth i wneuthurwyr a dylunwyr ifanc. Mae albymau gwniadwaith ac enghreifftiau o gwiltio gan brentisiaid a disgybl-athrawon oes Fictoria a dechrau’r ugeinfed ganrif eisoes yn rhan o’r casgliad. Mae’n rhyfeddol gweld presenoldeb newydd sgiliau crefft ym mywydau myfyrwyr yr unfed ganrif ar hugain.”

Rhoddwyd cyfle i’r myfyrwyr i weld eu carthen wedi’i harchifo’n ddiogel yn yr Amgueddfa pan aethant yn ôl i Sain Ffagan cyn y Nadolig i wneud ymchwil pellach ar gyfer eu hail flwyddyn a’u blwyddyn olaf yn astudio yng Ngholeg Iâl.