Newyddion

Iâl i gynnal Rowndiau Rhagbrofol Cystadleuaeth Genedlaethol Prentis y Flwyddyn SPARKS a HiP 2013 i Drydanwyr a Phlymwyr

January 17, 2013

Ar 19 Chwefror, bydd campws Ffordd y Bers yn croesawu saith coleg a fydd yn cystadlu i oleuo rowndiau rhanbarthol Cymru i Gystadleuaeth Genedlaethol Prentis Trydan a Gwaith Plymwr y Flwyddyn 2013.
{image_1}
Golyga’r galw cynyddol am nifer cyfyngedig o leoedd yn y gystadleuaeth uchel ei pharch hon mai dim ond un ymgeisydd a ddaw o bob coleg. Gan alluogi prentisiaid ifanc hyd at 24 oed i brofi eu sgiliau yn erbyn cyfoedion o golegau eraill, mae’r gystadleuaeth yn eu helpu i godi eu hyder wrth iddynt feincnodi eu gallu wrth astudio am eu cymwysterau lefel 2 a 3.