Newyddion

Cynhalwyr Llwyddiannus Cynhadledd Teithio a Thwristiaeth Gogledd Cymru i Fyfyrwyr 2013

January 24, 2013

Croesawyd myfyrwyr teithio a thwristiaeth o’r rhanbarth gyfan i Goleg Iâl i’r Gynhadledd Teithio a Thwristiaeth Gogledd Cymru i Fyfyrwyr gyntaf i’w chynnal ar y campws.
{image_1}
Agorwyd y digwyddiad, oedd â myfyrwyr yn ganolbwynt iddo, gan Dhesi a chroesawyd y prif siaradwyr a amlygodd yr heriau a’r cyfleoedd sy’n wynebu economi twristiaeth Gogledd Cymru, blaenoriaeth cwsmeriaid i ymwelwyr Gogledd Cymru yn ogystal â’r cyfleoedd arloesol sydd ar gael ym maes antur i deithwyr. Dilynwyd hyn gan weithdai a chafwyd adborth hynod gadarnhaol i’r gynhadledd gan ychwanegu dilynwyr newydd i’n cyfryngau rhwydweithio cymdeithasol sy’n dod yn fwyfwy poblogaidd.
Llongyfarchiadau i bawb – yn enwedig Rona Griffiths a’i thîm a arweiniodd y myfyrwyr drwy gynllunio a threfnu’r digwyddiad.