Newyddion

Myfyriwr Lletygarwch ac Arlwyo Coleg Iâl yn dod yn Rheolwr Caffi.

April 22, 2013

Mae myfyriwr lletygarwch ac arlwyo llwyddiannus o Goleg Iâl, Emma Stevens, yn cynnig croeso cynnes i ymwelwyr yng Nghaffi Glyn Wylfa sydd newydd agor yn y Waun.

{image_1}

Cwblhaodd Emma siwrnai ddysgu nodedig yng Ngholeg Iâl i ennill Diplomâu VRQ Lefelau 1 a 2 mewn Coginio Proffesiynol. Yr eisin ar ben y gacen i Emma yw swydd fel Rheolwr y caffi yng Nghanolfan Ymwelwyr Glyn Wylfa, y Waun, sydd newydd agor.

“Rydym yn falch iawn dros Emma,” meddai Mark Parsons, Rheolwr Lletygarwch ac Arlwyo yng Ngholeg Iâl. “Mae hi wir yn ysbrydoliaeth i rieni sengl sy’n dychwelyd i’r gwaith ac addysg wedi bwlch mewn gyrfa, ac mae ei phenodi yn Rheolwr Caffi Wylfa yn dangos sut y gall gwaith caled ac ymroddiad arwain at lwyddiant”.

Yn awyddus i wella ei gobeithion gwaith ac yn hoffi coginio, penderfynodd Emma, y fam sengl ymroddedig 38 oed, i ddychwelyd i astudio a datblygu ei doniau coginio yng Ngholeg Iâl. Gan ddechrau ar raglen Adeiladu Sgiliau yng Nghaffi Iâl y Coleg, roedd Emma’n awyddus i ddysgu rhagor. Cofrestrodd ar gwrs Diploma VRQ Lefel 1 mewn Coginio Proffesiynol, a chreodd argraff gref ar y tiwtoriaid gyda’i gwaith caled a’i hymroddiad ym Mwyty Rendezvous y Coleg ac fe’i henwebwyd yn Fyfyriwr Eithriadol y Flwyddyn 2012.

“Rwyf wir yn hapus,” meddai Emma, sydd wedi addasu i’w swydd newydd fel Rheolwr Caffi Wylfa yn arbennig o dda. “Diolch i Goleg Iâl, rwyf wedi gwella fy sefyllfa trwy gyfoethogi fy sgiliau i’m galluogi i gael swydd rwyf wrth fy modd ynddi.”

Emma fydd pennaeth tîm o bedwar yn y caffi a bydd yn cydweithio’n agos gyda Rachel Jones, Rheolwr Marchnata Canolfan Ymwelwyr Glyn Wylfa. Defnyddia Emma ei doniau gwasanaeth cwsmeriaid i ganfod y cyfuniadau priodol i’w chwsmeriaid; mae’r fwydlen yn cynnwys amrywiaeth o gawl poeth a danteithion sawrus yn ogystal â byrbrydau ysgafn blasus ac amrywiaeth o gacennau a thoesenni.