Newyddion

Doniau Trin Gwallt Coleg Iâl yn helpu Ymddiriedolaeth y Dywysoges Fach

May 10, 2012

Mae Ymddiriedolaeth y Dywysoges Fach yn rhoi wigiau o wallt iawn i blant sy’n collie u gwallt yn dilyn triniaeth am gancr. Clywodd Fiona Hopkins, un o gwsmeriaid Salon Iâl, am arbenigedd salon gwallt Coleg Iâl wedi darllen y papur lleol. Cafodd llwyddiannau’r Coleg mewn cystadlaethau argraff gref arni a phenderfynodd mai dyma’r lle iddi fynd i dorri ei gwallt i’w ddefnyddio er budd Ymddiriedolaeth y Dywysoges Fach.

Am 9.30am, torrwyd gwallt hir bendigedig Fiona a chafodd ei ail-steilio’n llwyr gan Jemma Pritchard, dysgwr trin gwallt Lefel 3 yn Salon Iâl, adran uchel ei pharch Coleg Iâl. Adnewyddwyd y salon sydd ar ei gampws ym Mharc y Gelli’n ddiweddar ac mae’n prysur sefydlu enw da iddo’i hun.

{image_2}

“Roedd ei gwallt yn hir iawn a theimlwn ni hi’n fraint cael bod yn rhan o’i phenderfyniad pwysig i’w dorri er mwyn ei roi er budd Ymddiriedolaeth y Dywysoges Fach,” meddai Emmalee Bevan, darlithydd mewn trin gwallt yng Ngholeg Iâl.

Mae Barbwr y Bers ar ei gampws Peirianneg ac Adeiladu hefyd yn dod yn adnabyddus am ei gyfleusterau ‘galw heibio’ – mae’n boblogaidd er mwyn edrych yn drwsiadus ac mae hefyd ar agor i’r cyhoedd