Newyddion

Dyfarniad Safon Aur mewn Iechyd Corfforaethol i Goleg Iâl

September 3, 2012

Dyfarnwyd safon AUR am Iechyd Corfforaethol i Goleg Iâl gan Lywodraeth Cymru.

Marc ansawdd yw’r Safon Iechyd Corfforaethol ar gyfer hyrwyddo iechyd yn y gweithle yng Nghymru sy’n cydnabod gweithredu arferion i hybu iechyd a lles y gweithwyr.

“Nododd adborth Tîm Gwella Iechyd Llywodraeth Cymru bod awyrgylch gefnogol y Coleg wedi gadael argraff gref arnynt, yn ogystal â’r staff y gwnaethant eu cyfarfod,” meddai Vanessa Davies, Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol a Datblygu Proffesiynol Coleg Iâl.

Rhaglen gynyddol yw’r fenter ansawdd a bydd Coleg Iâl yn cael ei ailasesu am gysondeb ei ansawdd da bob tair blynedd. Bydd y Coleg yn parhau i weithio i ddiogelu iechyd a lles pob un o’i staff a chroesewir awgrymiadau am welliannau parhaus er mwyn cadw ei statws. Mae’r gwaith i ennill y safon yn cyd-fynd â’r model rhagoriaeth busnes sy’n hyrwyddo ansawdd a datblygiad sefydliadol mewn nifer o sefydlaidau.

Dyfyniad o Adroddiad Aseswyr Iechyd Corfforaethol Coleg Iâl 2012:
“Roedd y diwylliant cyffredinol yn agored, yn dryloyw ac yn gefnogol; roedd buddiannau a lles wedi eu gosod yn gadarn yn y strategaeth, y polisïau a bywyd y Coleg o ddydd i ddydd, ac roedd ymrwymiad clir gan y Llywodraethwyr, y Pennaeth, y Tîm o Uwch Reolwyr a’r holl staff i iechyd a lles. Mae’n bwysig nodi ei fod yn amlwg o’r dechrau bod yr uwch reolwyr a’r llywodraethwyr yn ystyried lles y staff yn fater strategol.”