Newyddion

Bwffe Rhyngwladol Gwledd neu Newyn Coleg Iâl

October 17, 2011

Roedd profiadau dysgu hollol arloesol ar waith yn y neuadd arholiadau yn Ngholeg Iâl, Wrecsam heddiw pan ymunodd myfyrwyr mewn bwffe ysblennydd “Gwledd neu Newyn” a ddatblygwyd gan ddefnyddio c ynnyrch a dyfwyd yn eu hadnodd dosbarth unigryw, yr “Ardd Falconi” a sefydlwyd gan Gydlynydd Astudiaethau Hanesyddol a Chyd-destunnol – Julia Strong.

Yn y Bwffe Rhyngwladol Gwledd neu Newyn, bydd myfyrwyr yn tynnu tocyn o het i ymuno mewn bwffe gwledd neu newyn a dechreuir trafodaethau ar gydraddoldeb o amgylch y byrddau bwyd rhwng y ‘rhai sydd â digon a’r rhai sydd heb’. Daw llawer o’r bwyd blasus a gynigir i’r rheiny sy’n ‘gwledda’ o adnodd dosbarth unigryw Iâl, yr “Ardd Falconi”.

Eisoes, manteisiodd myfyrwyr Celf a Dylunio Coleg Iâl ar yr ardd sydd wedi ei disgrifio yn “drawiadol”, “ysblennydd”, ac “anhygoel” ac mae wir yn arloesiad pwrpasol i gyd-fynd â phrosiect gwych sy’n bendant yn ‘Flas ar Fwyd’. Gwelir yr ardd falconi unigryw drwy’r drws o ystafell ddosbarth sydd wedi ei chynllunio’n goeth ac wedi ei datblygu gan Julia Strong â’i chanolbwynt ar astudiaethau cyd-destunnol yn meithrin creadigrwydd y myfyrwyr ac yn rhoi’r sefyllfa berffaith i archwilio a hunan-ddysgu – dywed ei bod wedi ei hysbrydoli gan “Thema Cynnyrch” yr adran.

Yn rhan o’u proses dysgu, gall myfyrwyr lefelau 1, 2 a 3 Celf a Dylunio Julia archwilio gwrthrychau, trafod natur a phlannu hadau yn yr amgylchedd naturiol wych hon sydd wedi ei hamgáu gan rwydwaith sensitif i’w amddiffyn rhag peryglon ei leoliad lle mae colomennod chwilfrydig yn llechu. Mae’r werddon hon o ffrwyth natur, sydd wedi ei chreu’n ofalus i helpu pobl ifanc i ddeall pysigrwydd cynaliadwyedd, yn talu teyrnged i’r wenynen fêl, sydd â’i dyfodol mewn perygl, yn ogystal â rhinweddau’r Eden Project i ysbrydoli cenhedlaeth a fydd efallai’n cael ei dargedu a’i demptio gan fwydydd cyflym.