Newyddion

EWINEDD FFANTASI COLEG IÂL AM Y NADOLIG

December 21, 2012

Yn barod am dymor y Nadolig, dangosodd dysgwyr Ewinedd NVQ Lefel 3 Coleg Iâl uwch-ddoniau artistig mewn cystadleuaeth a feirniadwyd gan bobl broffesiynol yn y diwydiant ar gyfer heriau sgiliau i’r dyfodol.

Dim ond tair awr a hanner a roddwyd i’r darpar arbenigwyr creadigol mewn ewinedd o Goleg Iâl i greu dyluniad celf ewinedd ffantasi ar fodel o’u dewis nhw. O dan arweiniad y cyn-fyfyriwr ffasiwn, Lauren Raybould, fe wnaethant ddatblygu nawsfwrdd i adlewyrchu eu dehongliad o’r thema a osodwyd i fodloni gofynion y gystadleuaeth fewnol.

Gweithiodd y grŵp yn gynyddol ar fireinio ac adeiladu eu sgiliau wrth baratoi ar gyfer y gystadleuaeth gyda’r nod o gael eu dewis i gynrychioli Iâl yn heriau Sgiliau’r DU’r flwyddyn nesaf.

“Roedd y canlyniadau’n llawn dychymyg,” meddai’r beirniaid – Lucy Ward, Technegydd Diwydiant a Kelly Winterburn, Llysgennad Addysg CND, a oedd yn amlwg yn llawn edmygedd o safon ac ansawdd yr holl ymgeiswyr.

Daeth tri enillydd clir i’r brig gyda’r wobr gyntaf yn mynd i: Rachael Hughes gyda “Brenhines yr Iâ”; yr ail safle i: Clare Owens gyda “Phriodas Tylwyth Teg”; ac yn y drydydd safle, Sioned Davies gyda “Goruwchnaturiol”.

Noddwyd y gystadleuaeth gan Sweet Squared, unig ddosbarthydd cynnyrch ewinedd CND yn y DU. Coleg Iâl yw ei goleg partneriaeth cyntaf yng Nghymru, sy’n galluogi myfyrwyr Iâl i hyfforddi gyda rhai o’r cynnyrch a’r cyfarpar gorau ar y farchnad.