Newyddion

Enillydd Cystadleuaeth Cwilt Eisteddfodol Coleg Iâl

October 5, 2011

Cyfarfu Owen Smith o Rosddu, enillydd cystadleuaeth cwilt Eisteddfodol Coleg Iâl ,â myfyrwyr y Coleg a fydd yn creu ei “gwilt Cymreig cyfoes unigryw” ar eu peiriant Cwiltio Hirfraich arbenigol.

Mwynhaodd Owen, sy’n ddeuddeg oed ac yn ddisgybl yn Ysgol Morgan Llwyd, ei ymweliad â stondin Coleg Iâl yn yr Eisteddfod dros yr haf lle’r oedd amrywiaeth rhagorol o weithgareddau rhyngweithiol. Rhoddodd Owen gynnig ar y “peiriant cwiltio” a chafodd ei ysbrydoli i gyflwyno ymgais yn y gystadleuaeth.

“Cefais ail-addurno fy ystafell a chredais y byddai’r cwilt yn hyfryd i’m cadw’n gynnes ar y gwely,” meddai Owen, a gafodd bleser mawr ym mwrlwm yr Eisteddfod.

“Gwnaethom oll fwynhau’r gweithgareddau gweithredol a gynigwyd gan Iâl,” meddai ei fam, Tracey, a oedd wrth ei bodd pan ddewiswyd ymgais Owen. “Mae’r peiriant cwiltio hirfraich yn wirioneddol drawiadol”.

Fel rhan o’i ddyletswyddau’n dilyn ennill y gystadleuaeth, dewisodd Owen gynllun gan ymgeisydd o Ddolgellau a fydd yn cael cyfle am hyfforddiant arbennig hanner diwrnod o hyd ar Beiriant Cwiltio Hirfraich Coleg Iâl yn ystod tymor yr hydref 2011. Croesewir ceisiadau i ymuno mewn rhaglenni hyfforddi ar y peiriant yn y dyfodol gan Marcus Thomas, Cydlynydd Peiriant Cwiltio’r Coleg.

Croesawodd Coleg Iâl arbenigwyr ar wneud cwiltiau a chynrychiolwyr o Lywodraeth Cymru yn lansiad swyddogol prosiect Cwiltiau “thinc” Iâl yn ôl ym mis Mawrth pan amlygodd y tîm Celf a Dylunio eu penderfyniad i gefnogi mentrau creadigol.

Charley Howells o Rostyllen, sy’n fyfyriwr ar gwrs Diploma BTEC Lefel 2 mewn Celf a Dylunio gafodd y fraint o fod y myfyriwr cyntaf i roi prawf ar ei chreadigrwydd wrth ddylunio a chreu cwilt Cymreig. Wedi ei gyllido gan Lywodraeth Cymru a phwysleisio ffocws y Coleg ar gynaliadwyedd, mae’r cwiltiwr hirfraich yn galluogi myfyrwyr i ymestyn eu sgiliau dylunio a chreu tecstilau Cymreig yn seiliedig ar sgiliau traddodiadol, treftadaeth a diwylliant gan gysylltu’n uniongyrchol â chymhwyster Bagloriaeth Cymru.

“Gyda’r ganolfan cwiltiau newydd yn ogystal â’r offer newydd, gall myfyrwyr greu cwiltiau o’r ansawdd gorau o’r dylunio cychwynnol hyd eu gwneuthuro,” meddai Marcus Thomas, Cydlynydd y Prosiect Cwiltiau yng Ngholeg Iâl. “Arddangoswyd rhai o’n cwiltiau gorffenedig yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn Wrecsam eleni gan arddangos sgiliau entrepreneuraidd dysgwyr Iâl i gynulleidfa llawer ehangach.”

Agorwyd y prosiect yn swyddogol gan Doreen Gough o Ganolfan Celfyddydau Minerva, Llanidloes yng nghanolbarth Cymru, cartref Casgliad y Cwiltiau Treftadaeth wrth i fyfyrwyr brwdfrydig wylio Charley’n arddangos y peiriant cwiltio hirfraich. Cafodd Julie Masters, Rheolwr Menter Addysg Llywodraeth Cymru, gyfle gwych i weld y peiriant ar waith.

“Dim ond trwy arbrofi â thecstilau traddodiadol fel gwlanen a llenwad gwlân ac yna croesawu technoleg newydd a chyffrous y gellir cynnal clytwaith a chwiltio,” dywed Doreen. “Mae hyn yn caniatáu i’r gwneuthurwyr i barhau ag ochr greadigol cwiltio a chwarae gyda lliw”.

“Rydym ar ben ein digon ein bod yn gallu darparu cyfleoedd dylunio unigryw fel hyn i’n myfyrwyr,” meddai Luci Melegari, Cyfarwyddwr Diwylliant a Chyfathrebu Coleg Iâl. “Ysbrydolwyd llawer ohonynt gan gwiltiau Cymreig ac Americanaidd megis Gees Bend a gwneud cysylltiadau rhyngwladol yn uniongyrchol o wrthrychau Cymreig”.

Gellir archebu cwiltiau a wnaed gan y myfyrwyr yn yr Oriel Goffa yng Ngholeg Iâl.