Newyddion

Dysgwyr Economeg Coleg Iâl yn siarad ag Asiant Banc Lloegr

March 28, 2012

Cafodd dysgwyr Safon Uwch Coleg Iâl gyfarfod rhyngweithiol gydag Asiant Banc Lloegr dros Gymru’r wythnos hon.

Rhoddodd yr Asiant, Neil Ashbridge, gyflwyniad diddorol i’r myfyrwyr ym mwyty Rendezvous y Coleg ar swyddogaeth Banc Lloegr a’i waith ef ei hun fel Asiant.

“Gwnaethom fwynhau’r ymweliad yn fawr,” meddai Angela Woolrich, Cyfarwyddwr Cyfadran Mathemateg, Gwyddoniaeth, Gwasanaethau Masnachol a’r Gwyddorau Cymdeithasol Coleg Iâl. “Atebodd Neil rai cwestiynau heriol iawn gan ein myfyrwyr gan eu galluogi i liwio’u theori gyda llawer o ddealltwriaeth ymarferol.”

Rhannodd dros hanner cant o fyfyrwyr Safon UG ac Uwch mewn Economeg a’u tiwtoriaid gipolwg ar y gwaith sylfaen a wneir gan Fanc Lloegr yng Nghymru a thrwy’r DU yn ei chyfanrwydd. Roedd y cyflwyniad yn berffaith ar gyfer darpar economegwyr Iâl gyda darluniau llawn gwybodaeth yn cynnwys graffiau niferus a llawer o ddata economaidd wrth i Mr Ashbridge sgwrsio’n anffurfiol â’r dysgwyr ynghylch yr hinsawdd economiadd presennol.