Newyddion

Coleg Iâl yn darganfod DeStraeon yn Nhwrci

November 16, 2011

Dewisodd Coleg Iâl ddarpar hyfforddwyr i fynychu gweithdy rhyngwladol mewn straeon digidol yn Denizli, Twrci a luniwyd i gefnogi datblygu defnyddio cyfarpar ar-lein gan ddefnyddio technolegau â chostau isel.

Yn rhan o brosiect a gaiff ei chyllido gan yr UE, mae’r prosiect DeStraeon yn bartneriaeth saith cenedl a gyllidwyd yn unol â chynllun Amlochrog Grundtvig sy’n datblygu cyfarpar ar-lein i ddysgu defnyddwyr i greu straeon digidol gan ddefnyddio technolegau â chostau isel. Thema’r prosiect oedd creu straeon am wirioneddau ehangu’r UE, er enghraifft “sut beth yw bod yn ddinesydd Ewropeaidd”.

Datblygwyd tair stori ar hugain yn y gweithdy hyfforddi a gafodd ei harwain gan bartneriaid Eidalaidd y prosiect a Steve Bellis, darlithydd mewn straeon digidol yng Ngholeg Iâl.

“Bydd y cyfranogwyr yn dysgu’r technegau i’w myfyrwyr yn eu cymunedau eu hunain. Mae wedi bod yn brofiad gwych i bawn ohonom ac mae Coleg Iâl yn falch ei fod wedi cynrychioli Wrecsam fel arweinydd yn yr hyfforddiant hwn ar ddweud straeon,” meddai Steve.

Dechreuodd y prosiect ddwy flynedd fis Tachwedd diwethaf a’i darged yw llunio 120 o straeon digidol Ewropeaidd, gyda rhai ohonynt i’w gweld ar wefan y prosiect http://www.detales.net.