Newyddion

Straeon Digidol Coleg Iâl i Annog Dysgwyr Gydol Oes Ewropeaidd

April 17, 2013

Mae Coleg Iâl, sy’n sector arweiniol, yn defnyddio adrodd straeon digidol i annog dysgu gydol oes ledled Ewrop.

Mae Coleg Iâl yn bartneriaid mewn consortiwm sy’n canolbwyntio ar hunanddatblygu i oedolion mewn grwpiau difreintiedig mewn gwledydd yn cynnwys Bwlgaria, Sweden, yr Almaen, yr Eidal ac Estonia. Defnyddir technegau adrodd straen digidol i helpu oedolion i fyfyrio ar eu gorffennol ac edrych tuag at lwybrau dysgu gydol oes i wella eu dyfodol.

“Yn arloeswyr mewn technegau adrodd straeon digidol, ymhyfryda Goleg Iâl wrth rannu arfer da ledled Ewrop,” meddai Jasbir Dhesi, Pennaeth Coleg Iâl.

Gan ymateb i’r her a elwir yn “Werthoedd-K”, mae cynrychiolwyr o Goleg Iâl newydd ddychwelyd o’r cyfarfod lansio yn Rhufain. Cyfarfu Steve Bellis, Cydlynydd Adrodd Straeon Digidol a’r Swyddog Recriwtio Rhyngwladol, Stellios Yalarakis, ag arweinwyr prosiect rhaglen Grundtvig i lunio amcanion i gyflawni cymwyseddau allweddol – a elwir yn briodol yn “Werthoedd-K”.

“Rydym yn ceisio ymgysylltu ag oedolion mewn amodau difreintiedig, yn ddi-waith neu’n segur – i newid eu bywydau a’u hamgylcheddau gwaith yn amgylcheddau dysgu – trwy gydnabod eu sgiliau a’u cymwyseddau allweddol eu hunain,” meddai Steve Bellis ar ran Coleg Iâl.

Mae adrodd straeon digidol eisoes wedi ei ddefnyddio i arwain strategaeth Ewropeaidd 2020 ar gyfer economi Ewropeaidd graff, cynaliadwy a chynhwysol. Mae Gwerthoedd-K yn dilyn yr amcanion a osodwyd gan raglen Grundtvig gyda phrosiect Endkist sydd eisoes wedi ei sefydlu.

Mae technegau adrodd straeon digidol eisoes yn cael eu defnyddio’n llwyddiannus yn y DU. Fel rhan o’u hastudiaethau i ddatgelu hunaniaethau diwylliannol, mae myfyrwyr Coleg Iâl wedi paratoi cyfweliadau yn lleol sydd wedi eu recordio i ddysgu am straeon bywydau unigol o amgylch Wrecsam. Maent wedi datblygu ffilmiau gan ddefnyddio technoleg ddigidol gyda ffotograffau a throsleisiau. Gan arddangos hanes y dref, gellir gweld straeon digidol hefyd yn Amgueddfa Wrecsam sy’n galluogi ymwelwyr i weld delweddau a gwrando ar ffeithiau yn ymwneud â hanes yr ardal.