Newyddion

Llwyddiant Creadigol Coleg Iâl yng Nghystadleuaeth Colegau De Orllewin Cymru

December 19, 2012

Mae myfyrwyr Celf a Dylunio Lefel 3 yn dathlu cydnabyddiaeth o’u creadigrwydd yng nghystadleuaeth Colegau De Orllewin Cymru a gafodd ei arddangos yn Amgueddfa Genedlaethol Cymru.

Cyflwynodd Jane Tilston, Cadeirydd y Llywodraethwyr, a’r Pennaeth Jasbir Dhesi wobrau i fyfyrwyr celf a dylunio Coleg Iâl, sef Adrian Hylka, Nia Humphries a Laura Evans. Bu’r dysgwyr Lefel 3 yn cystadlu ochr yn ochr â myfyrwyr o safon prifysgol a chawsant y drydedd wobr yn adran celf tecstiliau y gystadleuaeth uchel ei pharch hon a symbylwyd gan Golegau De Orllewin Cymru.

“Dangosodd ein myfyrwyr safonau creadigol eithriadol,” meddai Marcus Thomas, Cydlynydd Rhaglen Celf a Dylunio Coleg Iâl. “Mae eu llwyddiant yn nodedig iawn oherwydd maent wedi cystadlu yn erbyn myfyrwyr sy’n dilyn cyrsiau gradd.”

Yn dilyn gwahoddiad i gystadlu yn y gystadleuaeth yn Ne Cymru gyda’r thema ‘mudo’ a gynhaliwyd mewn partneriaeth â Jen Jones o Ganolfan Cwiltiau Cymru yn Llambed, cafodd myfyrwyr Iâl gydnabyddiaeth am eu cynlluniau myfyriol. Roedd y gystadleuaeth yn agored i fyfyrwyr yn dilyn cyrsiau dylunio, ffasiwn a thecstiliau er mwyn annog creadigrwydd ac arloesedd trwy greu darn o gelf. Mae’r cwiltiau clodfawr wedi cael eu harddangos gydag ymgeision eraill yn Oriel Tecstiliau Amgueddfa Genedlaethol Cymru trwy gydol mis Tachwedd.

Adleisiodd prosiect cwilt Adrian, Nia a Laura thema y gwnaethant ei brofi ar ymweliad i osodiad celf Antony Gormley ‘Lle Arall/Another Place’ gan gysylltu â thema pobl yn gadael eu mamwlad i chwilio am fywyd gwell. Gwnaethant ganolbwyntio eu gwaith ymchwil ar ymfudwyr o Gymru’n mynd i Batagonia, De America yn ogystal â diwylliant pobl Amish. Fe ddefnyddion nhw amrywiaeth o symbolau Cymreig i amlygu eu syniadau a’u teimladau ynghylch mudo…*