Newyddion

Elusen Coleg Iâl yn hybu Bees for Development

February 2, 2012

Cododd elusen myfyrwyr Coleg Iâl dros £370 er budd “Bees for Development” pan ddatblygodd dau fyfyriwr celf a dylunio becynnau hadau a llieiniau llestri wedi’u hargraffu â llaw a’u gwerthu fel rhan o’u cymhwyster Bagloriaeth Cymru.

Rhoddwyd yr elw o arloesedd marchnad fenter y myfyrwyr i “Bees for Development” fel rhan o’r ‘Big Give’ a chafodd y cyfanswm a godwyd er budd gwenynwyr yn Affrica ei ddyblu. Gan ddilyn thema cynnyrch Oriel Goffa Coleg Iâl, lluniodd y myfyrwyr ysbrydoledig y pecynnau hadau a’r llieiniau llestri a’u hargraffu â llaw er mwyn codi ymwybyddiaeth am drafferthion y wenynen fêl.

“Llwyddodd y myfyrwyr i godi ymwybyddiaeth am drafferthion y wenynen fêl ledled y byd wrth ddarparu anrhegion unigol poblogaidd,” meddai Marcus Thomas, Cydlynydd Rhaglen Lefel 2 Celf a dylunio yng Ngholeg Iâl.

Gan ganolbwyntio ar fater amgylcheddol pwysig iawn, galluogodd y prosiect cyfan i fyfyrwyr gwblhau elfennau menter a chyfranogiad cymunedol a gwaith elusennol eu cymhwyster Bagloriaeth Cymru wrth helpu datblygiad gwenynwyr yn Affrica.