Newyddion

Coleg Iâl yn Dathlu Wythnos Wlân

October 18, 2012

Cynhaliodd dysgwyr Celf a Dylunio Coleg Iâl, Wrecsam ddigwyddiad Wythnos Wlân yn Oriel Goffa’r Coleg yr wythnos hon.

Gan ddathlu popeth yn ymwneud â gwlân ac arddangos nyddu gyda chymorth Urdd Nyddwyr, Gwehyddion a Lliwyddion Clwyd, gwnaethant hefyd gyfarfod â defaid Mynydd Cymreig Du a’u perchennog Mr Jones a fu’n bresennol yn yr oriel am y diwrnod.

Yn ogystal â chefnogi Ymgyrch EUB dros Wlân a’r digwyddiad Wythnos Wlân, cysylltodd dysgwyr Iâl eu profiad unigryw yn y coleg â’u gwaith cwrs Bagloriaeth Cymru trwy ddefnyddio Canolfan Cwiltiau thinc y Coleg i ddatblygu cynlluniau a chynnyrch yn seiliedig ar wlân. Treuliodd y myfyrwyr ddiwrnod cyffrous yn nyddu o dan arweiniad aelodau arbenigol o’r Urdd a gwneud gwaith ymchwil i darddiad gwlân gyda’r ffermwr defaid George Jones a fu mor garedig a dod â dwy ddafad Mynydd Cymreig Du prydferth i’n gweld.

Yn unol ag Ymgyrch Wlân Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru, mae myfyrwyr Iâl wedi canolbwyntio eu dysgu ar ddatblygu cynnyrch mewn dull cyfrifol a moesol. Mae’r prosiect yn arloesol yn ei allu i ysbrydoli pobl ifanc sy’n ymddiddori mewn crefftau a thecstiliau i ymchwilio i ddiwydiant gwlân Cymru a’r effaith y mae wedi ei gael ar ddiwydiannau creadigol a dyluniol yn hanesyddol a chyfoes, yn lleol ac yn rhyngwladol.