Newyddion

Coleg Iâl yn dathlu cyrhaeddiad Cynllun Gwehyddiad y Senedd gyda Ken Skates AC.

October 17, 2012

Mae myfyrwyr Coleg Iâl wedi bod yn dysgu sut mae bod yn greadigol mewn dull cyfrifol a moesol. Yn ddiweddar, croesawodd y myfyrwyr Ken Skates AC i’r Coleg i ddathlu cwblhad eu “Gwehyddiad y Senedd” a wehyddwyd yn Amgueddfa Wlân Cymru, gyda’r dyluniad wedi ei ysbrydoli gan adeilad y Senedd yng Nghaerdydd.

{image_1}

Yn unol ag Ymgyrch Ei Uchelder Brenhinol, Tywysog Cymru dros Wlân, manteisiodd myfyrwyr Iâl ar brosiect sy’n ysbrydoli pobl ifanc â diddordeb mewn crefftau a thecstilau i archwilio diwydiant Gwlân Cymru. Ymchwiliodd y dysgwyr i’r effaith a gafodd ar y diwydiannau creadigol yn hanesyddol, yn gyfoes, yn lleol ac yn rhyngwladol a’u dyluniadau.

“Canlyniad prosiect Gwehyddiad y Senedd yw dyluniad ysbrydoledig sy’n cipio hanfod adeilad ein Cynulliad Cenedlaethol.
“Fe ddylem fod yn falch iawn o fyfyrwyr Iâl a luniodd y gwehyddiad ac edrychaf ymlaen at ei gyflwyno i’r Senedd,” meddai Ken Skates.

Galluogodd y prosiect arloesol hwn i fyfyrwyr ddilyn cylch y datblygiad busnes o’r cae i ddylunio, gwneuthuro ac ymlaen at farchnata a gwerthiant. Dangosodd y myfyrwyr eu sgiliau creadigol entrepreneuraidd ac ymarferol yn y prosiect eco-gyfeillgar cynaliadwy hwn a ddefnyddiodd adeilad y Senedd yng Nghaerdydd yn ysbrydoliaeth. Edrycha’r myfyrwyr ymlaen at weld cynnyrch a grewyd gyda’r gwehyddiad hwn ar werth yn y Senedd cyn bo hir. Hefyd, mae’r myfyrwyr heddiw wedi bod yn dathlu popeth yn ymwneud â gwlân ar gyfer Wythnos Wlân Prydain 15 – 21 Hydref yn Oriel Goffa Coleg iâl.