Newyddion

Coleg Iâl yn Dathlu Wythnos Addysg Oedolion ar Sgwâr y Frenhines

May 18, 2012

Lansiodd Coleg Iâl ei gyfleoedd i ddysgu’n rhan-amser ar Sgwâr y Frenhines mewn pryd ar gyfer Wythnos Addysg Oedolion.

Mwynhaodd y wraig fusnes leol, Caroline Cheetham-Wheeler, archwilio’r cyrsiau dysgu rhan-amser ar Sgwâr y frenhines yn Wrecsam gyda’r Swyddog Marchnata, Jane Rayner, wrth lyfryn y Coleg gael ei lansio.

Roedd Coleg Iâl yn awyddus i annog unrhyw un gyda dyheadau i wella eu hunain wrth weithio neu gynyddu eu cyfleoedd gwaith i weithredu’r wythnos hon. Yn ogystal â lansio ei lyfryn rhan-amser, mae Coleg Iâl hefyd yn cynnig “Sesiynau Blasu” AAT (Cymdeithas Technegwyr Cyfrifeg), sylfaen ragorol i gyfrifwyr ac ymarferwyr busnes fel ei gilydd, ar ei gampws ym Mharc y Gelli ddydd Mercher 23 Mai am 1pm.

Rhoddir trosolwg o’r cwrs AAT yn y sesiwn blasu gan gynnwys yr unedau a ddilynir a’r dulliau asesu a ddefnyddir ynghyd â ‘gwers’ fer ar Gyflwyniad i gyfrifo a chadw llyfrau cofnod dwbl. Caiff darpar ddysgwyr y cyfle i roi cynnig ar y math o waith y gellid dod ar ei draws ar y cwrs lefel dau gan roi pictiwr cliriach iddynt ar yr hyn y mae cyfrifo yn ei olygu.