Newyddion

Coleg Iâl yn cael Marc Ansawdd Buttle UK am Ymadawyr Gofal

September 28, 2012

Dyfarnwyd Marc Ansawdd Buttle UK i Goleg Iâl am gefnogaeth ganmoladwy i bobl ifanc mewn gofal ac sy’n gadael gofal sy’n symud ymlaen trwy addysg ac yn llwyddo.

Marc rhagoriaeth yw Marc Ansawdd Buttle UK sy’n cydnabod a dathlu arfer da yn y sector addysg bellach ac addysg uwch. Darpara’r dyfarniad fframwaith i ddilysu ansawdd y cymorth a roddir gan golegau a phrifysgolion. Dyfarnwyd Coleg Iâl yn “rhagorol” gan banel Asesu’r Marc Ansawdd o ran ei waith i bobl ifanc mewn Gofal neu’n Gadael Gofal.

“Gall yr heriau ychwanegol sy’n wynebu pobl ifanc o gefndir gofal fod yn sylweddol,” meddai Joanna Davies, Swyddog Derbyniadau a Chydlynydd Plant sy’n Derbyn Gofal yng Ngholeg Iâl. “Mae ymgeisio am addysg bellach a llwyddo yn dipyn o gamp ac rydym yn ymroddedig i godi gobeithion a lefelau cyrhaeddiad yma yng Ngholeg Iâl.”

Cydweithia Coleg Iâl yn glòs gyda Barnardos a Thîm Gadael Gofal Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam i sicrhau bod pobl ifanc o gefndir gofal yn cael cefnogaeth gadarn cyn ac yn ystod eu cyfnod yn y Coleg sy’n cyfrannu’n enfawr at eu llwyddiant.

Marc rhagoriaeth yw Marc Ansawdd Buttle UK sy’n cydnabod a dathlu’r gwaith y mae sefydliadau’n ei wneud i godi gobeithion plant a phobl ifanc mewn gofal ac sy’n gadael gofal ac i’w helpu i fynd at golegau a phrifysgolion a mwynhau’r cyrsiau y maent wedi dewis eu dilyn a llwyddo ynddynt.