Newyddion

Prentis Modurol Coleg Iâl yn Drydydd dros Gymru

April 20, 2012

Enillodd Jack Kamperman, prentis 18 oed sy’n astudio yng Ngholeg Iâl, Wobr Efydd yn Rownd Derfynol Sgiliau Modurol Cymru gyfan a gynhaliwyd yng Nghaerdydd.

Yn y rownd derfynol, cynhaliodd Jack gyfres o asesiadau peirianneg modurol mewn cyfundrefn farcio lem a osodwyd i roi prawf ar ei wybodaeth a’i allu ymarferol gan gynnwys yr injan, y ffrâm, llinell yriant ac unedau trydanol ac amnewidiadau cydrannau yn ogystal â iechyd a diogelwch, defnyddio offer a chyfarpar yn gywir a gofalu am gerbydau.

Dechreuodd Jack, sy’n gwirioni ar gerbydau, ar ei hyfforddiant yng Ngholeg Iâl ar raglen “Llwybrau at Brentisiaethau” cyn dechrau gweithio i gwmni lleol D & G Auto Services yn Rhosrobin, Wrecsam. Yn arbenigwr modurol addawol, mae Jack bellach yn dilyn cwrs Prentisiaeth Lefel 2 gyda Hyfforddiant Iâl sy’n rhan o Gonsortiwm Sgiliau Gogledd a Chanolbarth Cymru. Sicrhaodd Jack ei le yn y rowd derfynol drwy ddod yn ail yn rownd ranbarthol Gogledd a Chanolbarth Cymru ac gynhaliwyd ddechrau mis Mawrth yng Ngholeg Glannau Dyfrdwy.

“Roedd yn her bleserus, er yn arteithiol, sydd wedi fy helpu i gael rhagor o brofiad gwerthfawr yn y diwydiant moduro, ac mae dod yn drydydd yng Nghymru yn aruthrol,” meddai Jack.

Nod Cystadleuaeth Sgiliau Cymru yw darganfod hyfforddedigion mwyaf dawnus Cymru mewn ystod eang o sgiliau gan gynnwys meysydd fel cerbydau modur, peirianneg modurol, awyrofod, sgiliau adeiladu, arlwyo, cyfrifeg, y cyfryngau a thechnoleg gwybodaeth. Daw â cholegau, cynghorau sgiliau sector a darparwyr hyfforddiant at ei gilydd i gynnal cystadlaethau ledled Cymru a gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru drwy Gronfa Gymdeithasol Ewrop, mae Cystadleuaeth Sgiliau Cymru’n hyrwyddo pwysigrwydd datblygu gweithlu tra medrus.