Newyddion

Blas ar Ddemocratiaeth i Fyfyrwyr Celf Coleg Iâl

April 24, 2013

Ymunodd hanner cant o fyfyrwyr celf Coleg Iâl mewn ffug etholiad yr wythnos hon i bleidleisio am eu hymgeisydd i’w cynrychioli dros etholaeth Wrecsam yn etholiad nesaf Llywodraeth Cynulliad Cymru yn 2016.

Gan edrych ar sut a pham ei fod mor bwysig i bleidleisio, cynhaliodd myfyrwyr Iâl eu hymchwil eu hunain i lunio eu barn, a bu trafodaeth fywiog cyn pleidleisio yng “Ngorsaf Bleidleisio’r” Coleg yn The Understanding Art Studio. Wedi’i llwyfannu’n dda i roi barn ddeallus, gosodwyd y stiwdio mewn dull credadwy gyda Blychau Pleidleisio, papurau pleidleisio a Swyddog Canlyniadau.

“Galluogodd dadansoddi polisïau pleidiau i’r myfyrwyr bleidleisio yn ddeallus,” meddai Julia Strong, Cydlynydd Astudiaethau Hanesyddol a Chyd-destunol Coleg Iâl. “Amlygodd eu gwaith ymchwil pa mor bwysig ydyw eu bod yn cael barn ddeallus a phleidleisio mewn etholiadau.”

Fel rhan o’u profiad Bagloriaeth Cymru, ymchwiliodd myfyrwyr celf Coleg Iâl i lywodraeth yng Nghymru a’r prosesau gwleidyddol gan archwilio polisïau saith o’r prif bleidiau gwleidyddol.