Newyddion

Coleg Iâl yn Argymell Prentisiaeth

March 13, 2012

Yn awyddus i amlygu manteision prentisiaethau, cynhaliwyd digon o weithgareddau yng Ngholeg Iâl yn ystod Wythnos Genedlaethol Prentisiaethau gan gynnwys cyflwyniad i’r myfyrwyr gan Magellan Aerospace gyda chymorth un o fyfyrwyr Iâl.

Ymunodd dysgwr Coleg Iâl ar gwrs Diploma BTEC Lefel 3 mewn Peirianneg, Paul Bailey, sydd wedi cael profiad gwaith gyda Magellan, i ddweud wrth y myfyrwyr am ei frwdfrydedd personol dros brentisiaethau, gan amlygu’r cymhelliant y mae ef wedi ei ennill yn dilyn ei brofiadau yn y sefydliad adnabyddus.

“Peidiwch â chael eich mwydro,” oedd cyngor Paul i’w gyfoedion. “Rwyf wiry n mwynhau peirianneg ac yn gobeithio symud ymlaen i CGC Lefel 3 ac efallai Tystysgrif Genedlaethol Uwch hyd yn oed.”

Treuliodd Dave Evans, mentor i Paul a dysgwyr eraill o Goleg Iâl yn Magellan Aerospace, sesiwn ddiddorol gyda Dysgwyr Peirianneg ar ein rhaglenni Llwybrau at Brentisiaethau a Chyflwyniad i Beirianneg ar lefelau 1 a 2. Rhoddodd y cyflwyniad wybodaeth i’r dysgwyr ynghylch Magellan a’r hyn y maen nhw, a chwmnïau eraill, yn chwilio amdano mewn prentis.

“Mae cynnydd Paul wedi bod yn drawiadol iawn,” meddai ei hyfforddwr/mentor yng Ngholeg Iâl, Mark Silverwood. “Rhoddodd ei lwyddiannau gryn symbyliad iddo.”

Yn gyn-ddisgybl yn Ysgol Darland, dechreuodd Paul yng Ngholeg Iâl ar gwrs CGC Lefel 2 gan fynd i Magellan ar ddiwrnod astudio yn ogystal â gweithio i’r cwmni yn ystod y gwyliau.

Llun: Paul Bailey gyda’r tiwtor Mark Silverwood.