Newyddion

Mae Sharon Sheady, Prentis o Goleg Iâl, ar ei ffordd i Uganda i adnewyddu Ysgolion

October 10, 2011

Mewn arddangosiad anhygoel o benderfyniad a llwyddiant, mae Sharon, y fam, a’i merched Rhian a Zara Sheady oll am gael gyrfa mewn peirianneg wedi i Mam gael ei dyfarnu’n Brentis y Flwyddyn a’r chwiorydd derbyn dim llai na chwe gradd A rhyngddyn nhw, gan gynnwys 3 A seren.

Cyflwynwyd gwobrau i’r tair, y fam a’r ddwy ferch, gan y Coleg ym mis Gorffennaf am eu hymroddiad a’i chyflawniad: Zara am Fathemateg Bellach a Rhian am y cyflawniad uchaf yn Ffiseg. Coronwyd y fam, Sharon, yn Brentis y Flwyddyn ac mae hithau hefyd am fynd yn bell gan ei bod yn mynd i Uganda’r wythnos hon ar daith a noddwyd gan ei chyflogwr, Chester and District Housing Trust i adnewyddu ysgolion. Yno, bydd yn defnyddio ei sgiliau gosod trydan yn ogystal â’r rheiny a gafodd wrth adnewyddu tri thŷ, a hynny a’i dechreuodd ar ei llwybr gyrfaol newydd.

Anrhydeddwyd Sharon Sheady, prentis trydan Coleg Iâl, gyda chyflwyniad arbennig yn ei gweithle a pharhaodd i ddathlu wrth i berfformiad anhygoel ddatblygu’n ddathliad teuluol pan ddisgleiriodd ei dwy ferch, Zara a Rhian, fel dysgwyr Blaenllaw Safon uwch Coleg Iâl. Yn gobeithio astudio peirianneg aerofod a sifil yn y brifysgol, cydnabuwyd y merched hefyd gan Goleg Iâl am safonau eithriadol yn eu gwaith.

Bydd Zara’n hedfan yn uchel yn llythrennol pan fydd yn dechrau ar gwrs gradd mewn peirianneg aerofod ym Mhrifysgol Abertawe. Mae’r ferch 19 oed o Gei Connah wedi mwynhau hedfan ers dechrau ei harddegau pan gafodd ysgoloriaeth gleidio gan y Cadetiaid Awyr, ac mae’n gobeithio parhau â’i diddordeb yn y Brifysgol. Derbyniodd wobr gan Goleg Iâl am Fathemateg Bellach a chafodd raddau A mewn Safon UG Electroneg, Safon Uwch Mathemateg a Safon UG Ffiseg. Enillodd Rhian, y chwaer fach, raddau A* mewn Mathemateg Bellach, Mathemateg Bur a ffiseg, a dewisodd fynd i Brifysgol Nottingham i ddilyn cwrs mewn Peirianneg Sifil.

Llwyddodd y ddwy ryfeddol i gynnal eu diddordebau ar y cyd â’r oriau a roddwyd ganddynt i’w hastudiaethau Safon Uwch, ac mae Rhian yn berfformiwr rheolaidd yn Theatr Clwyd gyda chriw Mold Youth Works.