Newyddion

Coleg Iâl a Digwyddiad Nadolig Coeden Jesse

December 14, 2011

Mae myfyrwyr Coleg Iâl yn rhan o brosiect a ddechreuwyd gan Ganolfan Addysg Grefyddol a Datblygu Ffydd San Silyn . Caiff ysgolion ledled Wrecsam eu cynnwys ac mae Iâl wedi ei gysylltu â’r prosiect drwy Gaplan y Coleg, y Parch. Janice Jones.

Delweddiad yw Coeden Jesse o achau ysbrydol Iesu Grist. Mae’n dechrau gyda’r Creawdwr a dengys, drwy symbolau, y ddaear, Adda ac Efa, Abraham, Moses, Dafydd ac Eseia gan symud ymlaen at Ioan Fedyddiwr, Mair, Joseff, geni Iesu ac ymweliad y Doethion. Cyflwynodd y caplan y themâu i’r myfyrwyr a dechreuodd drafodaeth ar y symbolau a ddefnyddir i nodi’r cymeriadau allweddol.

Lluniodd gweithdai gwaith pren a pheintio Ffordd y Bers goeden. Gweithiodd myfyrwyr BTEC Celf a Dylunio gyda thecstilau i wneud addurniadau i’r goeden yn dilyn y themâu. Lluniodd myfyrwyr Diploma Lefel 2 Celf a Dylunio fedaliwn a’i chreu i’w rhoi ar Goeden Jesse fwy o faint sy’n canolbwyntio ar Joseff. Cyflwynwyd y goeden a’r medaliwn mewn gwasanaeth arbennig i’r rhoi a oedd yn rhan o’r prosiect ar 12 Rhagfyr yn San Silyn pan fu pum myfyriwr o wahanol gyrsiau ledled y coleg yn rhoi darlleniadau yn ystod y gwasanaeth.

Cynhelir gwasanaeth cyhoeddus yn San Silyn ddydd Iau 15 Rhagfyr am 6pm pan fydd y medaliwn yn cael ei hailgyflwyno gan fyfyrwyr yn cynrychioli Iâl.

Bydd y Coed Jesse’n aros fel arddangosfa dros gyfnod y Nadolig.