Newyddion

Coleg Iâl yn Annog Rhifau yn dy Awr Ginio yn ystod Wythnos Addysg Oedolion

May 14, 2012

Gyda balchder, mae Kate Williams a Chris Ball, sy’n oedolion yn dysgu yng Ngholeg Iâl, yn hyrwyddo datblygu proffesiynol ac maen nhw’n argymell sesiwn blasu o’u cwrs sydd i’w gynnal yn yr awr ginio yn ystod Wythnos Addysg Oedolion.

Mae Kate, 20 oed o Rhos a Chris, 54 oed o Bronington, ger Whitchurch, Sir Amwythig, yn ddysgwyr llwyddiannus ar gwrs Lefel 2 AAT yng Ngholeg Iâl, ac maent yn awyddus i annog unrhyw un sy’n dyheu i wella’i hun yn y gweithle neu wella ei gyfleoedd gwaith – i gymryd camau cadarnhaol yr wythnos hon.

Mae Coleg Iâl yn lansio ei lyfryn rhan-amser newydd ac yn cynnig “Sesiynau Blasu” mewn AAT (Cymdeithas Technegwyr Cyfrifo), sylfaen ragorol i gyfrifwyr ac ymarferwyr busnes fel ei gilydd ar ei gampws ym Mharc y Gelli ddydd Mercher 23 Mai am 1pm.

“Rwy’n mwynhau rhediad a chyflwyniad y cwrs,” meddai Chris, sy’n rhagweld y bydd y cwrs yn cyfoethogi ei fusnes garddwriaethol ac yn rhoi cymhwyster cydnabyddedig iddo.

“Mae’r hyblygrwydd a’r gefnogaeth gan y tiwtoriaid yn wych,” meddai Kate, sy’n Gynorthwyydd Cyfrifon i gyfrifydd adnabyddus yn Wrecsam sy’n cefnogi ei hastudiaethau. “Byddwn yn argymell y cwrs i unrhyw un sydd eisiau gyrfa, nid mewn cyfrifeg yn unig, ond hefyd ym myd cyllid.”

Rhoddir trosolwg o’r cwrs AAT yn ystod y sesiwn blasu; yr unedau a ddilynir a’r dulliau asesu a ddefnyddir ynghyd â ‘gwers’ fach ar Gyflwyniad i Gyfrifo a Chadw Cyfrifon Cofnod Dwbl. Bydd cyfle i ddarpar ddysgwyr i roi cynnig ar y math o waith a fyddai’n cael ei wneud ar y cwrs lefel 2 gan roi darlun cliriach iddynt o’r hyn y mae cyfrifo’n ei olygu go iawn.