Newyddion

Coleg Iâl yn hyrwyddo Hyfforddiant Ar-lein mewn Iechyd a Diogelwch Asbestos

February 28, 2013

Croesawodd Coleg Iâl gynrychiolwyr o’r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch (HSE) i roi cyflwyniad ar bwnc – Pecyn Dysgu Galwedigaethol ar Asbestos – a luniwyd i alluogi athrawon i gyflwyno’r prif negeseuon am asbestos i fyfyrwyr mewn un wers.

Nod y rhaglen hanner diwrnod oedd hyrwyddo defnyddio’r Pecyn Dysgu Galwedigaethol ar asbestos i Ddarlithwyr a Darparwyr Addysg Galwedigaethol yng Ngogledd Cymru ac fe’i cynhaliwyd ym Mwyty Rendezvous Coleg Iâl.

“Anogodd y digwyddiad ddarlithwyr lleol i gael a defnyddio pecyn dysgu arlein yr HSE,” meddai Frank Davies, Swyddog Amgylcheddol, Iechyd a Diogelwch Coleg Iâl. “Mae’n hollbwysig galluogi pob cenhedlaeth newydd o grefftwyr yn y sgiliau a’r wybodaeth ynghylch peryglon asbestos.”

Canolbwyntiodd y digwyddiad ar annog darlithwyr coleg a darparwyr hyfforddiant galwedigaethol i gael a defnyddio pecyn dysgu arlein yr HSE. Wedi’i dargedu tuag at brentisiaid crefft yn yr ystod oed 16 – 19, lluniwyd y rhaglen i fod yn ddull effeithiol o roi gwybodaeth i fyfyrwyr ynghylch peryglon asbestos a’r rhagofalon angenrheidiol wrth weithio gydag asbestos.