Newyddion

Gweithgareddau Coleg Iâl ar Sgwâr y Frenhines

March 13, 2012

Roedd Coleg Iâl allan yn ei niferoedd yn Sgwâr y Frenhines, Wrecsam ddydd Gwener 9 Mawrth pan gafodd y cyhoedd flas ar ystod eang o weithgareddau rhyngweithiol i hyrwyddo ei Brentisiaethau, ei gyrsiau llawn amser a rhan-amser a’i Noson Gynghori sydd ar fin cael ei chynnal.

Rhwng 9am and 3.30pm, cynigodd stondin farchnata hynod weladwy Coleg Iâl ddigon o ddiddordeb a chyffro. Gweinwyd pitsa blasus gan fyfyrwyr yr adran arlwyo gan ddefnyddio eu popty pitsa a gwnaeth dysgwyr Gwallt a Harddwch driniaethau llaw cyflym a hyrwyddo’r gwasanaethau cyffrous newydd sydd ar gael yn Salon Iâl. Mwynhaodd gweithwyr o swyddfeydd y Cyngor a’r swyddfeydd eraill gerllaw driniaethau llaw cyflym am ddim gyda’r myfyrwyr yn gofyn am gyfraniad bach tuag at eu taith elusennol Her Affrica nesaf, pan fyddant yn teithio i Dde Affrica i roi cymorth i ysgolion lleol.

Andrew Figiel oedd enillydd lwcus gwasanaeth cerbyd am ddim gan adran fodurol y Coleg wedi iddo ddyfalu mai 45 o falŵns oedd yn y Toyota Avensis, y cerbyd arddangos a ddefnyddir gan fyfyrwyr modurol y Coleg.

Mae Coleg Iâl wrthi’n paratoi i agor ei ddrysau i ddarpar ddysgwyr yn ei Noson Gynghori nos Iau 15 Mawrth o 5pm hyd 7pm ac edrychant ymlaen yn fawr i groesawu ymwelwyr i bob ardal o’r Coleg ar y ddau gampws i arddangos ei ganlyniadau gwych a’i gyfleusterau penigamp.

“Roedd hi’n gyfle gwych i’n myfyrwyr i arddangos y Coleg i’r cyhoedd yn y dull hwn – pa ffordd well i amlygu’r cyrsiau niferus mae’r Coleg yn eu cynnig i bobl o bob oed ac yn ffordd wych i’n myfyrwyr gael profiad o wasanaethu’r cyhoedd,” meddai llefarydd ar ran y Coleg.