Newyddion

Gweithgareddau Coleg Iâl ar Sgwâr y Frenhines

March 2, 2012

Bydd Coleg Iâl ar Sgwâr y Frenhines yng nghanol tref Wrecsam ddydd Gwener 9 Mawrth i gynnig ystod eang o weithgareddau rhyngweithiol i hyrwyddo ei Brentisiaethau, ei gyrsiau llawn amser a rhan-amser a’r Noson Gynghori sydd ar fin cael ei chynnal.

Rhwng 9am and 3.30pm, bydd stondin farchnata hynod weladwy Coleg Iâl yn cynnig digon o ddiddordeb a chyffro ar ddydd Gwener 9 Mawrth ar Sgwâr y Frenhines yn Wrecsam. Caiff pitsa blasus ei weini o bopty pitsa Coleg Iâl gan staff a myfyrwyr yr adran arlwyo a bydd dysgwyr Gwallt a Harddwch yn cynnig triniaethau llaw cyflym ac yn hyrwyddo’r gwasanaethau cyffrous newydd sydd ar gael yn Salon Iâl. Gall unrhyw un a all ddyfalu faint o falŵns sydd yn llenwi car arddangos Toyota Avensis Iâl ennill gwasanaeth i’r car* AM DDIM gan yr adran Fodurol.

Bydd tîm prentisiaethau Iâl ar gael i drafod dewisiadau a llwybrau gyda darpar fyfyrwyr a bydd staff yr adran wyddoniaeth hefyd wrth law i amlygu cyfleoedd blasu yn y Coleg.

“Mae’r diwrnod yn argoeli i fod yn llawn hwyl yn ogystal â bod yn gyfle i bawb i ddysgu rhagor am y cyrsiau a’r digwyddiadau sydd ar droed i gefnogi ein dysgwyr,” meddai Katie Wood Cydlynydd Digwyddiadau Coleg Iâl.

Chwiliwch am staff Coleg Iâl a fydd yn gwisgo hwdis corfforaethol ac yn edrych ymlaen at gefnogi eich holl anghenion dysgu.