Newyddion

Tîm Her De Affrica 2013

February 7, 2013

Unwaith eto, ymfalchïa Iâl wrth anfon naw o Fyfyrwyr Iâl i rannu eu gwybodaeth a’u sgiliau gyda’u cymheiriaid yn Ne Affrica. Arweinir tîm eleni gan Yvonne Williams, aelod o staff Gofal Plant, gyda chefnogaeth Alan Lowry o Gwasanaethau Cyhoeddus.
{image_1}
Yn ben llanw i’w gweithgareddau anhygoel i godi arian, cynhaliwyd Bore Coffi ffarwel ym Mloc E cyn i’r criw ddechrau ar eu ffordd yn oriau mân y bore. Diolch i’r myfyrwyr a’r staff a ddaeth i ddymuno’n dda iddynt ar eu siwrnai.

Llun: yn y cefn o’r chwith i’r dde: Shelley Morrison; Elen Glyn-Jones; Leanne Langford, Kim Mills; Aloi Roberts. Rhes flaen: Lauran Edwrds, Chloe Kassab. (Myfyrwyr sy’n aelodau o’r criw ond heb fod yn y llun: Nadia Starkey ac Ellie Penrose)