Newyddion

Prentis Modurol Iâl, Jenna Peters, yw’r Gorau yn y DU

June 26, 2012

Enwyd Jenna Peters, dysgwr llwybrau at brentisiaethau mewn peirianneg modurol, yn “beiriannydd benywaidd gorau’r DU” wedi iddi ymgeisio yng nghystadleuaeth IMI Auto Skills UK.

Yn barod i’w chipio fel gweithiwr rhagorol gyda doniau gwych, mae Jenna’n fyfyriwr medrus wedi ennill Diploma Lefel 2 mewn cynnal a thrwsio cerbydau, Lefel 2 mewn gweithrediadau a chynnal cerbydau trydan hybrid yn ogystal â defnyddio offer ocsi-asetylen. Hefyd, rhoddwyd y marciau gorau i Jenna am ei hymwybyddiaeth am wasanaeth cwsmeriaid ynghyd ag ehangder ei hagwedd amgylcheddol gyda chyflwyniad i dechnoleg carbon isel.

Creodd Jenna gryn argraff ar Goleg Iâl gyda’i hymagwedd sylwgar a’i chyrhaeddiad eithriadol. “Bu’n fyfyriwr delfrydol ac yn aelod gwerthfawr o’r ail flwyddyn,” meddai’r tiwtor, Martin Talent, Darlithydd mewn Peirianneg Modurol yng Ngholeg Iâl.

Mae Jenna wedi llwyr fwynhau astudio yn amgylchedd gweithdy Coleg Iâl. Yn awyddus i ymestyn ei sgiliau ymhellach, mae’n dymuno symud ymlaen i ddysgu gwaith modurol ar Lefel 3 a gobeithia gael gwaith yn lleol.