Newyddion

Y Prentisiaid Gofal Anifeiliaid cyntaf yng Ngholeg Cambria

October 2, 2013

Image-14

Mae Coleg Cambria, am y tro cyntaf erioed, wedi dechrau cynnig prentisiaethau mewn Gofal Anifeiliaid.

Thomas McLintock a Richard Williams yw’r dysgwyr cyntaf i gael eu cofrestru ar y Cynllun Prentisiaeth mewn Gofal Anifeiliaid, yng Ngholeg Cambria. Mae eu cyflogwr, Cymdeithas Anifeiliaid sydd wedi cael eu Gadael, wedi ei leoli ym Mhrestatyn, ac yn achub ac ail-gartrefu cathod a chŵn.

Bu i Carol Roberts, Rheolwraig y Ganolfan Achub, ac un o gyn-fyfyrwyr Coleg Cambria Llysfasi, annog Thomas a Richard i gwblhau’r prentisiaethau gan y bydd yn caniatáu iddynt ennill cymhwyster, a dal ati i wneud eu gwaith hollbwysig.

Dywedodd Carol:

“Mae’r Gymdeithas yn croesawu’r cyfle i fod yn rhan o gynllun prentisiaeth Coleg Cambria, ac rydym yn edrych ymlaen at weithio’n agos â hwy yn y dyfodol.”

Mae Prentisiaethau yn cynnig dull hyblyg o ddysgu a gellir eu cwblhau ar gyflymder sy’n addas i’r dysgwr a’r cyflogwr. Mae staff arbenigol yn cyflwyno’r hyfforddiant ac asesu yn y gweithle. Mae modd teilwra’r unedau ar gyfer yr amgylchedd gwaith fel sŵ, siop anifeiliaid anwes neu barlwr cribo. Mae myfyrwyr yn cael cyfle hefyd i ddatblygu eu sgiliau rhifedd a llythrennedd. Mae Prentisiaethau’n galluogi dysgwyr i ennill cymhwyster a gydnabyddir yn genedlaethol ac ennill profiad ymarferol hanfodol.

Dywedodd Ceri Hibbert Aseswr Dysgu yn y Gweithle:

“Mae’r brwdfrydedd y mae ein prentisiaid Gofal Anifeiliaid cyntaf wedi ei ddangos, wedi creu argraff arnaf. Mae prentisiaethau mewn Gofal Anifeiliaid yn darparu cyfle gwych i ddatblygu sgiliau a gwybodaeth ymhellach, tra’n ennill bywoliaeth.”

Tags: , ,