Newyddion

Y nifer mwyaf erioed o fyfyrwyr yn cynrychioli Cambria yn rownd derfynol Worldskills UK

October 20, 2016

Ken Skates AM Officially openes the new HE centre at Coleg Cambria in Deeisde.

Mae myfyrwyr Coleg Cambria wedi cael eu dewis i  gynrychioli Tîm Cymru yn rownd derfynol genedlaethol Worldskills Uk ar ôl llwyddiant yn y rowndiau rhanbarthol. Cynhelir y rownd derfynol yn ‘The Skills Show’ yn yr NEC ym Mirmingham 17 – 19 Tachwedd.

Mae myfyrwyr Coleg Cambria yn cynrychioli dros draean o dîm cryf Cymru sydd â 80 o aelodau ac a fydd yn cystadlu mewn nifer o feysydd sgiliau mewn Peirianneg a Thechnoleg, y Cyfryngau a Ffordd o fyw Creadigol, Sgiliau Cynhwysol, Adeiladu a Seilwaith.

Mae Worldskills yn gystadlaethau sgiliau safon uchel genedlaethol sy’n cael eu cynnal yn flynyddol ar draws y Deyrnas Unedig. Nod y cystadlaethau hyn yw annog pobl ifanc ac oedolion ledled y Deyrnas Unedig i ragori yn eu sgiliau galwedigaethol a chodi parch, cyfranogiad a safonau gwaith mewn prentisiaethau a hyfforddiant galwedigaethol.

Cynhaliwyd amrywiaeth o weithdai yn y Ganolfan Brifysgol newydd yng Ngholeg Cambria Glannau Dyfrdwy yn ddiweddar, a chafodd y myfyrwyr ymweliad arbennig gan Ken Skates AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith a roddodd ei gefnogaeth i’r dysgwyr a fydd yn cystadlu.

Dywedodd Rona Griffiths Rheolwr Worldskills yng Ngholeg Cambria, sydd wedi bod yn cefnogi’r myfyrwyr trwy gydol y broses:

“Mae’r cystadleuwyr yn brysur yn paratoi ac yn ymarfer ar gyfer ‘The Skills Show’. Rydyn ni’n falch iawn ohonyn nhw i gyd a hoffwn ddiolch i bawb sydd wedi eu cefnogi: hyfforddwyr, cyflogwyr a’u teuluoedd. Maen nhw wedi gweithio’n hynod o galed i gyrraedd lle maen nhw ac rwy’n dymuno pob llwyddiant iddyn nhw ym Mirmingham ym mis Tachwedd.”

Dywedodd David Jones Prif Weithredwr Coleg Cambria:

“Llongyfarchiadau a dymuniadau gorau i bob un o’n cystadleuwyr rownd terfynol eleni.

“Rydyn ni wrth ein bodd bod cymaint o’n myfyrwyr yn cystadlu ar y llwyfan cenedlaethol ochr yn ochr â phrentisiaid a dysgwyr mwyaf medrus y Deyrnas Unedig.”

P1000752 (1)