Newyddion

Y Gymraeg yn sgil bwysig mewn gofal plant

January 8, 2015

Benefit

Mwynhaodd myfyrwyr gofal plant yng Ngholeg Cambria Glannau Dyfrdwy ymweliad gan Sandie Grieve o Gyngor Gofal Cymru yn ddiweddar, ac amlinellodd gwerth y Gymraeg fel sgil yn y gweithle.

Roedd yr ymweliad yn cynnwys sgwrs a thrafodaeth am y galw cynyddol am weithwyr dwyieithog yn y sector gofal, gyda phwyslais penodol ar fanteision defnyddio’r Gymraeg wrth weithio gyda phlant ifanc.

Y gobaith yw y bydd y myfyrwyr ar ôl iddynt gymhwyso, yn mynd ymlaen i weithio fel cynorthwywyr mewn ysgolion, meithrinfeydd dydd, cylchoedd chwarae a chlybiau ar ôl ysgol. Maent i gyd yn datblygu eu sgiliau iaith trwy ddilyn uned cyfathrebu yn y Gymraeg fel rhan o’u cwrs.

Dywedodd Sandie “Roedd yn bleser cael cyfarfod y tiwtor a myfyrwyr Gofal Plant yng Ngholeg Cambria Glannau Dyfrdwy.”

” Roedd y myfyrwyr yn ymateb yn frwd ac yn meddwl bod yr iaith Gymraeg yn sgil pwysig yn y sector gofal, yn enwedig yr angen i blant ifanc dan 5 oed allu cyfathrebu yn eu mamiaith.

“Cawsom gyfle hefyd i drafod strategaeth Llywodraeth Cymru Mwy na Geiriau …, gyda’r nod o gryfhau gwasanaethau Cymraeg mewn iechyd, gwasanaethau cymdeithasol a gofal cymdeithasol, gan ystyried sut fyddai’n bosibl gweithredu hyn mewn sefyllfaoedd go iawn.”