Newyddion

Y Gweithdy KVALUES cyntaf Ewropeaidd yn cael ei gynnal yng Ngholeg Cambria

November 11, 2013

Mae dau ddeg saith o bobl, o wahanol sefydliadau ar draws Ewrop, wedi derbyn hyfforddiant yn ddiweddar yng Ngholeg Cambria Iâl Parc y Gelli, ar greu storïau cwricwlaidd digidol.

Daeth cynrychiolwyr o’r DU, Yr Eidal, Yr Almaen, Sweden, Estonia a Bwlgaria draw i’r gweithdy cyntaf, sy’n rhan o brosiect KVALUES, i dderbyn hyfforddiant ar ddefnyddio technegau digidol.

Ariennir y prosiect trwy raglen dysgu gydol oes Grundtvig yr Undeb Ewropeaidd sy’n cefnogi unigolion a sefydliadau i gymryd rhan mewn gweithgareddau hyfforddi Ewropeaidd. Mae’r prosiect KVALUES yn ymwneud â galluogi hyfforddwyr i gyflwyno rhaglen sy’n annog oedolion o bob oedran, sy’n byw mewn amodau difreintiedig, neu’n ddi-waith neu anweithgar, i newid cwrs eu bywydau trwy ddatblygu sgiliau a all arwain at gyflogaeth yn y dyfodol.

Mae’r prosiect yn rhedeg am ddwy flynedd, a chaiff ei gydlynu gan Sefydliad Luigi Sturzo (Yr Eidal). Mae saith partner: Coleg Cambria (DU), Grimme Institute Gesellschaft für Medien, Bildung und Kultur (Yr Almaen), Melting Pro. Laboratorio per la Cultura (Yr Eidal), DIK Trade Union (Sweden), FDN Tallinn Creative Hub (Estonia) a Sefydliad Rheolaeth Ddyneiddiol- HuMan (Bwlgaria).

Cafodd y cynrychiolwyr a ddaeth i’r gweithdy ar safle Iâl gyfle i archwilio sut i ddefnyddio technegau naratif aml-gyfrwng i ddatblygu sgiliau a chymhwysedd. Bydd ail ran y prosiect yn cymryd lle yn Yr Almaen ym mis Rhagfyr.

Dywedodd Steve Bellis Cydlynydd Storiau Digidol yng Ngholeg Cambria: “Mae’n gyffrous gweld sut y gallwn addasu storïau digidol i helpu pobl ddatblygu eu gyrfaoedd. Mae ein partneriaid yn cynrychioli trawstoriad eang o gymdeithas, a bydd dylanwad KVALUES yn cael ei deimlo ar draws yr UE.”