Newyddion

Y Gweinidog dros Adnoddau Naturiol yn ymweld â 6ed Glannau Dyfrdwy

November 9, 2015

Graham Evans (Proj. Manager Cambria), Carl Sargeant, David Jones, Graham Dickson (Wynne Construction)

Ymwelodd Carl Sargeant AC, y Gweinidog dros Adnoddau Naturiol, â safle Glannau Dyfrdwy Coleg Cambria fore heddiw i weld y cynnydd rhagorol sydd wedi’i wneud wrth adeiladu canolfan chweched dosbarth newydd yno, 6ed Glannau Dyfrdwy.

Mae’r ganolfan, a fydd ar agor i fyfyrwyr ym mis Medi 2016, yn darparu amgylchedd dysgu sy’n defnyddio technoleg gynaliadwy i gynnig gwell opsiynau cwricwlwm a phrofiadau i bobl ifanc yng Ngogledd Ddwyrain Cymru.

Mae gwaith ar y prosiect £14 miliwn, sydd wedi cael ei ddatblygu ar y cyd gan Goleg Cambria, ysgolion lleol a Chyngor Sir y Fflint, yn cael ei wneud gan gwmni Wynne Construction o Sir Ddinbych a bydd yn darparu addysg ôl-ysgol ar gyfer hyd at 700 o fyfyrwyr. Bydd yr adeilad tri llawr modern yn cynnwys cyfleusterau celfyddydau perfformio, cerddoriaeth, gwyddoniaeth a chelfyddydau creadigol arbenigol yn ogystal â dosbarthiadau dysgu cyffredinol a mannau astudio cymdeithasol a phreifat.

Roedd y Gweinidog yn arbennig o falch o glywed bod yr adeilad wedi ei gynllunio i fod yn gynaliadwy iawn ac yn cyflawni’r safon ragorol BREEAM, gan hyrwyddo’r defnydd o olau dydd naturiol ac awyru tra hefyd yn ymgorffori nifer o dechnolegau cynaliadwy gan gynnwys pympiau gwres o’r awyr, casglu dŵr glaw, goleuadau LED a phaneli solar.

Dywedodd Carl Sargeant AC, y Gweinidog dros Adnoddau Naturiol:

“Rwy’n falch iawn o fod yma heddiw i weld y cynnydd rhyfeddol sydd wedi cael ei wneud ar y ganolfan chweched dosbarth newydd. Mae mynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd yn un o flaenoriaethau Llywodraeth Cymru ac rwy’n falch o weld sut mae’r prosiect wedi defnyddio ystod o dechnolegau cynaliadwy yn ei ddatblygiad.

“Mae hefyd yn wych i weld Coleg Cambria, Cyngor Sir y Fflint a’r ysgolion lleol yn gweithio mewn partneriaeth i ddatblygu’r cyfleuster uwch-dechnoleg newydd sbon yma a fydd yn darparu’r lleoliad gorau posibl ar gyfer dysgu i bobl ifanc yr ardal.”

Ychwanegodd David Jones OBE, Pennaeth a Phrif Weithredwr Coleg Cambria:

“Rydym yn falch iawn bod y Gweinidog wedi ymuno â ni heddiw i weld y datblygiad chweched dosbarth newydd cyffrous ar safle Glannau Dyfrdwy y coleg ac i weld y gwaith sydd wedi cael ei wneud i leihau ein heffaith ar yr amgylchedd drwy ddefnyddio technolegau cynaliadwy yn ein hadeiladau.

“Rydym yn arbennig o falch o’r ganolfan hwn sy’n darparu amgylchedd dysgu gyda’r dechnoleg ddiweddaraf i gynnig gwell dewisiadau cwricwlwm i fyfyrwyr Safon Uwch yn yr ardal.”