Newyddion

Y graddau uchaf i fyfyrwyr Coleg Cambria

August 13, 2015

Class of 2015 square

Mae myfyrwyr chweched dosbarth Coleg Cambria Iâl a Glannau Dyfrdwy yn dathlu canlyniadau Lefel A ardderchog heddiw.

E-bostiwyd y canlyniadau yn uniongyrchol at y myfyrwyr yn gynnar y bore yma a byddant yn ymuno â’r staff mewn digwyddiad dathlu yn hwyrach bore ‘ma.

Mae nifer y dysgwyr a enillodd y graddau uwch wedi cynyddu’n sylweddol, gyda 49% ohonynt wedi llwyddo i ennill y graddau uchaf t A *, A neu B a thros 75% wedi llwyddo i ennill graddau A * i C. Llwyddodd 26 o fyfyrwyr i gyflawni’r gamp hynod o ennill graddau A * / A yn glir ym mhob un o’u pynciau. Gellir cael rhagor o wybodaeth yma – www.cambria.ac.uk\alevelresults

Dywedodd David Jones, Pennaeth a Phrif Weithredwr Coleg Cambria:

“Hoffwn longyfarch pob un o fyfyrwyr chweched dosbarth ein safleoedd yn Iâl a Glannau Dyfrdwy am eu cyflawniadau eleni ac rwy’n dymuno pob llwyddiant iddyn nhw i’r dyfodol.

“Mae eu llwyddiannau’n adlewyrchu gwaith caled anhygoel gan fyfyrwyr ac athrawon fel ei gilydd, yn ogystal â llawer iawn o gefnogaeth gan rieni. Rydyn ni wrth ein bodd bod cymaint o fyfyrwyr wedi cael y llwyddiant maent yn eu haeddu gyda ni yng Ngholeg Cambria ac rydyn ni’n falch iawn ohonynt i gyd ac o bob perfformiad unigol. ”