Newyddion

Y graddau uchaf i fyfyrwyr Coleg Cambria

August 13, 2015

Anastasia Arutyunyan, Jasmine Cross, Miriam Nemmaoui, Danielle Phillips

Mae myfyrwyr chweched dosbarth Coleg Cambria Iâl a Glannau Dyfrdwy yn dathlu canlyniadau Lefel A ardderchog heddiw.

E-bostiwyd y canlyniadau yn uniongyrchol at y myfyrwyr yn gynnar y bore yma a gwnaethant ymuno â’r staff mewn digwyddiad dathlu yn hwyrach bore ‘ma.

Mae nifer y dysgwyr a enillodd y graddau uwch wedi cynyddu’n sylweddol, gyda 49% ohonynt wedi llwyddo i ennill y graddau uchaf t A *, A neu B a thros 75% wedi llwyddo i ennill graddau A * i C. Llwyddodd 26 o fyfyrwyr i gyflawni’r gamp hynod o ennill graddau A * / A yn glir ym mhob un o’u pynciau.

Llwyddodd tri dysgwr i ennill lleoedd ym Mhrifysgol Rhydychen ac mae pedwar myfyriwr arall yn mynd ymlaen i astudio Milfeddygaeth, Meddygaeth a Deintyddiaeth, gyda llawer rhagor o fyfyrwyr yn mynd ymlaen yn llwyddiannus i brifysgolion Grŵp Russell ledled Prydain.

Ymhlith yr ystadegau trawiadol mae tri o gyn-ddisgyblion Ysgol Uwchradd Darland – Euan McGivern o Wrecsam a enillodd raddau A* a 2A a fydd yn ei alluogi i astudio Meddygaeth yn Rhydychen; Miriam Nemmaoui o Wrecsam a enillodd raddau 2A * a 2A, sydd hefyd wedi sicrhau lle yn Rhydychen i astudio Llenyddiaeth Saesneg, a Joanna Little o Marford a enillodd 3A * ac A, a fydd yn ei galluogi i astudio Hanes yn Durham.

Ar ôl iddi dderbyn ei chanlyniadau, siaradodd Miriam yn gyffro i gyd am gael ennill lle yn Rhydychen:

“Rwy’n hapus iawn. Mae wedi bod yn waith caled ond mi dalodd hynny i gyd ar ei ganfed. Fedra i ddim credu fy mod i’n mynd i Rydychen. Fedra i ddim aros. ”

Yn ymuno â Miriam ac Euan yn Rhydychen bydd y cyn-fyfyriwr o Ysgol Brynhyfryd, Polly Williams-Blythe a enillodd 2A *ac A, ac mae ar ben ei ddigon gyda’r rhagolygon.
Roedd Cerian Davies, hefyd, sy’n gyn-ddisgybl Ysgol Brynhyfryd yn hapus iawn ar ôl ennill graddau A*,A a 2B. Bydd y myfyriwr talentog o Wyddelwern nawr yn mynd ymlaen i astudio cwrs mewn Milfeddygaeth ym Mhrifysgol Surrey.

Llwyddodd Jasmine Cross o Goedpoeth, sy’n gyn-ddisgybl Ysgol Morgan Llwyd, i ennill graddau A*, 2A a B gan sicrhau lle iddi ei hun i astudio Meddygaeth ym Mhrifysgol Caerdydd. Enillodd Jasmine hefyd ysgoloriaeth y Coleg Cymraeg Cenedlaethol a fydd yn ei galluogi i astudio rhan o’i chwrs trwy gyfrwng y Gymraeg.

Yn ymuno â Jasmine ym Mhrifysgol Caerdydd ar ôl llwyddo i ennill graddau A* a 3A mae’r cyn-ddisgybl o Ysgol St Joseph sef Abbie Huhtala, sydd wedi sicrhau lle i astudio Deintyddiaeth. Cafodd Piotr Oczkowski o Wrecsam, cyn-ddisgybl Ysgol Rhiwabon, raddau A* a 3A fydd yn sicrhau lle iddo yntau yn Plymouth i astudio Deintyddiaeth hefyd.

Roedd Anastasia Arutyunyan o Frynhyfryd ar ben ei digon ar ôl llwyddo i gael 2A* ac A. Bydd y cyn-ddisgybl Ysgol Brynhyfryd nawr yn mynd ymlaen i Brifysgol Warwick i astudio Economeg.
Mae’r llwyddiannau eraill yn cynnwys Danielle Phillips o Moss, sy’n gyn-ddisgybl Ysgol Bryn Alyn, a enillodd raddau 2A* ac A a bydd yn mynd ymlaen i astudio’r Gyfraith yn Southampton.

Llwyddodd Aled Livingstone, sydd hefyd yn gyn-ddisgybl o Ysgol bryn Alyn i ennill tair gradd A * a gradd A, a bydd yn mynd ymlaen i astudio Ffiseg yn Manceinion ac mae James Jones o Rhostyllen wedi ennill gradd A* a 3 gradd A a bydd mynd ymlaen i astudio Peirianneg Gemegol yn Leeds.

Dywedodd David Jones, Pennaeth a Phrif Weithredwr Coleg Cambria:

“Hoffwn longyfarch pob un o’n myfyrwyr chweched dosbarth ein safleoedd Iâl a Glannau Dyfrdwy am eu cyflawniadau eleni ac rwy’n dymuno pob llwyddiant iddyn nhw i’r dyfodol.

“Mae eu llwyddiannau’n adlewyrchu gwaith caled anhygoel gan fyfyrwyr ac athrawon fel ei gilydd, yn ogystal â llawer iawn o gefnogaeth gan rieni. Rydyn ni wrth ein bodd bod cymaint o fyfyrwyr wedi cael y llwyddiant maent yn ei haeddu gyda ni yng Ngholeg Cambria ac rydyn ni’n falch iawn ohonynt i gyd ac o bob perfformiad unigol. ”

Group staff and students