Newyddion

Y Garfan Derfynol yn Paratoi at Worldskills UK

November 15, 2016

Montage social media

Mae 30 o fyfyrwyr Coleg Cambria wrthi’n brysur yn paratoi i gynrychioli Tîm Cymru yn rownd derfynol genedlaethol WorldSkills UK, a fydd yn cael eu cynnal yr wythnos hon, 17-19 Tachwedd yn The Skills Show yn y NEC Birmingham.

Mae WorldSkills UK yn gystadlaethau sgiliau o safon uchel sy’n cael eu cynnal bob blwyddyn ledled Prydain. Nod y cystadlaethau hyn yw annog pobl ifanc ac oedolion ledled Prydain i ragori yn eu sgil galwedigaethol wrth godi parch, cyfranogiad a safonau gwaith mewn prentisiaethau a hyfforddiant galwedigaethol.

Bydd y nifer uchaf erioed o fyfyrwyr Coleg Cambria, sydd ymhell dros draean o dîm cryf 80 aelod Cymru, yn cystadlu i fod yn bencampwyr Worldskills UK. Byddant yn cystadlu mewn nifer o feysydd sgiliau, gan gynnwys Peirianneg a Thechnoleg, y Cyfryngau a Chyfryngau Creadigol, Ffordd o Fyw, Sgiliau Cynhwysol, Adeiladu a Seilwaith.