Newyddion

Y  Ganolfan Argraffu Ranbarthol yn trafod natur gwneud printiau

February 27, 2015

symposium

Daeth dros 100 o gynrychiolwyr i ddigwyddiad hynod lwyddiannus y Ganolfan Argraffu Ranbarthol yn ddiweddar a gafodd ei gynnal ar safle Iâl Coleg Cambria yn Wrecsam. 

Gan gydweithio â Theatr Iâl a Bwyty Rendezvous, cynigiodd y Symposiwm brofiad gwaith byw i ddysgwyr Theatr Dechnegol a Rheoli Digwyddiadau a fu’n goruchwylio rheolaeth y theatr a gweithgareddau blaen tŷ.  Bu dysgwyr arlwyo a lletygarwch hefyd ynghlwm â’r digwyddiad gan lunio a gweini cinio tri chwrs i’r cynrychiolwyr ym mwyty Coleg Cambria.

Daeth y gynhadledd amrywiol a diddorol hon ag artistiaid, myfyrwyr, academyddion a gwneuthurwyr printiau o bob cwr o’r wlad i Wrecsam i wrando ar y prif siaradwyr Sarah Hopkins, Louise Hayward, Serena Smith, Sarah Kirby, Greg Fuller, Jason Hicklin, Tracy Hill, a Chris Orr RA yn trafod sut mae’r amgylchedd naturiol yn ysbrydoli ac yn dylanwadu ar eu harferion gwneud printiau.

Dywedodd Jim Creed, Cydlynydd y Ganolfan Argraffu Ranbarthol, ‘Roedd y symposiwm yn llwyddiant mawr.  Mae’r digwyddiad hwn wedi rhoi cyfle i’n haelodau a gwneuthurwyr printiau o bob rhan o’r sir, gael dod i’r Ganolfan Argraffu Ranbarthol yng Ngholeg Cambria a thrafod celfyddyd gain gwneud printiau mewn fforwm mwy ei faint.  Dyma’n Symposiwm mwyaf llwyddiannus hyd yn hyn ac rydym yn gobeithio datblygu hyn ymhellach yn y dyfodol’.

Codwyd dros £400.00 gan y Ganolfan Argraffu Ranbarthol tuag at Ymddiriedolaeth Canser yr Arddegau  (Elusen Coleg Cambria yn 2014/15) o gyfraniadau a gwerthu llyfrau a phrintiau.

Mae’r Ganolfan Argraffu Ranbarthol yn brosiect ar y cyd sy’n cael ei ariannu gan Goleg Cambria a Chyngor Celfyddydau Cymru.

I gael rhagor o wybodaeth am y Ganolfan Argraffu Ranbarthol, ffoniwch Goleg Cambria ar 01978 311794 neu ewch i www.regionalprintcentre.co.uk

Llun: Prif Siaradwr Chris Orr RA yn Symposiwm Argraffu’r Ganolfan Argraffu Ranbarthol yng Ngholeg Cambria, Wrecsam