Newyddion

Y Cynigion Dylunio Graffig uchaf un i fyfyrwyr Coleg Cambria

February 9, 2015

Ravensbourne

Mae dau fyfyriwr Dylunio Graffig Safon Uwch yng Ngholeg Iâl Cambria wedi cael cynnig lleoedd diamod i astudio yng Ngholeg Ravensbourne, sy’n uchel ei barch, yn Llundain.

Mae Jasmine Thomas o’r Wyddgrug a George Brown o Lannau Dyfrdwy yn cwblhau astudiaethau Safon Uwch yn 6ed Cambria ac maent yn bwriadu derbyn eu cynigion i astudio Dylunio Graffig yn Ravensbourne ym mis Medi.

“Rydyn ni’n wirioneddol falch drostyn nhw,” dywedodd Lesley James, Dirprwy Gyfarwyddwr Cwricwlwm Celf a Dylunio yng Ngholeg Cambria.  “Mae George a Jasmine yn llysgenhadon ar ran Coleg Cambria a Chymru ac rydyn ni’n falch iawn ohonyn nhw”.

Mae Ravensbourne yn goleg sector prifysgol ym maes cyfryngau digidol a dylunio, gyda phortffolio o gyrsiau galwedigaethol yn bennaf, sy’n cynnwys ffasiwn, teledu a darlledu a chynnyrch rhyngweithiol.

Dywedodd  Lesley James hefyd: “Mae Jasmine a George yn fyfyrwyr cydwybodol sy’n gweithio’n galed iawn.  Mae’r gwaith Graffig Safon Uwch a luniwyd ganddyn nhw yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf o safon broffesiynol uchel ac eithriadol iawn”.

 “Mae’r cwrs Graffig Safon Uwch yng Ngholeg Cambria yn cyflawni’n uchel gyda chyfradd o 100% o fyfyrwyr yn llwyddo i gael graddau uwch.  Mae’r cwrs yn datblygu sgiliau ar gyfer y gweithle, ac mae’r dysgwyr yn gweithio ar friffiau ac offer TG safonol y diwydiant, gyda’r nod o feithrin dylunwyr graffig ifanc y dyfodol.  Mae llwyddiant Jasmine a George yn wir adlewyrchiad o’u gwaith caled ac ymroddiad eu tiwtoriaid. “