Newyddion

Y Cyhoedd yn cael eu gwahodd i Lansiad Adroddiad Blynyddol Coleg Cambria

January 28, 2014

Cambria_RGB final

Bydd David Jones Pennaeth a Phrif Weithredwr Coleg Cambria a John Clutton Cadeirydd y Llywodraethwyr yn cynnal cyfarfod cyhoeddus i lansio Adroddiad Blynyddol y Coleg ar gyfer 2013, ar Ddydd Gwener 7fed o Chwefror 2014.

Bydd cyfle i’r cyhoedd gael mwy o wybodaeth am y coleg a ffurfiwyd yn Awst 2013 yn dilyn uno Coleg Glannau Dyfrdwy a Choleg Iâl. Bydd cyfle hefyd i ofyn cwestiynau am berfformiad y coleg a chynlluniau datblygu ar gyfer y dyfodol.

Cynhelir y digwyddiad ym Mwyty Rendezvous ar safle Iâl Parc y Gelli ar Ddydd Gwener 7fed o Chwefror am 7.30yb, a bydd brecwast yn cael ei ddarparu. Bydd y digwyddiad yn dod i ben am 8.45yb.  Dylai’r rhai sy’n dymuno mynychu ffonio Swyddfa’r Pennaeth ar 01978 316424 neu e-bostio lee-ann.davies@cambria.ac.uk erbyn Dydd Gwener 31 o Ionawr 2014.

Tags: , , , , ,