Newyddion

Y Coleg yn cynnig cwrs Adeiladu Newydd Arloesol

August 23, 2013

Untitled-1

Mae cwrs newydd cyffrous ar gael gan Goleg Cambria fydd yn caniatáu i fyfyrwyr fynd ymlaen i brifysgol i astudio ar gyfer gradd o fewn y proffesiwn adeiladu.

Dyma’r cwrs cyntaf lleol o’i fath a fydd yn sicrhau bod yr holl fodiwlau’n cysylltu’n uniongyrchol a’r system Modelu Gwybodaeth Adeiladu (BIM) arloesol, yn cynnwys Dylunio a Rheolaeth Cynhyrchu a Chyfleusterau. Ymysg y modiwlau bydd Iechyd a Diogelwch, Gwyddoniaeth a Defnyddiau Adeiladu, Economeg, Gweithdrefnau Dylunio, CAD, Cyfraith Eiddo, Technoleg Adeiladu, Mesur a Thirfesur ac eraill.

Yn dilyn cwblhau’r cwrs BTEC 2 flynedd, bydd modd mynd ymlaen i astudio am radd mewn meysydd fel Pensaernïaeth, Technolegydd Pensaernïol, Syrfëwr Meintiau, Syrfëwr Adeiladau, Rheolwr Safle, Rheolwr Prosiect, Peiriannydd Sifil, Peiriannydd Gwasanaethau Adeiladu ac eraill. Mae gan Goleg Cambria gysylltiadau da â chyflogwyr o fewn yr ardal leol ac mae hyn yn galluogi’r posibilrwydd o gyflogaeth yn dilyn cwblhau’r cwrs pe dymunid hynny yn lle mynd i’r brifysgol.

Dywedodd Dave Roberts Pennaeth Rhaglenni ar gyfer yr Amgylchedd Adeiledig:

“Bu i ni ganfod bod angen cwrs lefel 3 proffesiynol sy’n paratoi dysgwyr yn briodol ar gyfer delio gyda’r diwydiant modern ac sy’n llawn ymgorffori BIM. Bydd y mwyafrif o gyrsiau prifysgol yn trafod BIM ac mae mwy a mwy o gyflogwyr yn paratoi i weithio gyda phrosiectau BIM. Yr anghenion lleol yma oedd wrth wraidd datblygu’r cwrs hwn, er mwyn sicrhau bod ein dysgwyr yn cael y dechrau gorau i’w siwrnai yn y maes newydd cyffrous yma”.

Dywedodd Wyn Prichard Cyfarwyddwr CITB Cymru:

“Mae hwn yn enghraifft wych o feddwl yn ehangach gan goleg AB yng Nghymru, i gwrdd ag anghenion diwydiant a thechnoleg y dyfodol. Mae’r Gweinidog eisoes wedi pwysleisio pwysigrwydd BIM, a gyda Cambria yn arwain ar gyfer y Gogledd fel rhan o Ganolfan BIM Cymru gyfan mae’r cwrs yma’n dangos y gwaith cadarnhaol sy’n cael ei wneud yn yr arena sgiliau. Mae CITB Cymru a Chanolfan BIM Cymru yn llwyr gefnogi’r gwaith yma, ac yn edrych ymlaen at iddo wneud gwahaniaeth i’r diwydiant ac i weithwyr yng Nghymru – rydym yn edrych ymlaen at fwy o arloesedd a datrysiadau ar gyfer y diwydiant yn y misoedd sydd i ddod”.

Mae gan Goleg Cambria dîm dysgu gyda blynyddoedd lawer o brofiad sy’n gweithio’n agos ac yn llwyddiannus gyda’r rhai sy’n gwneud yn dda er mwyn cael lle iddynt mewn prifysgol. I gael rhagor o wybodaeth ffoniwch Gwasanaethau Myfyrwyr Coleg Cambria ar 01244 834511 neu ewch i www.cambria.ac.uk

Tags: ,