Newyddion

Wythnos Fusnes Sir y Fflint yn Llwyddiant Ysgubol i’r Tîm Ymgysylltu â Chyflogwyr

November 8, 2013

DSC_1243

Coleg Cambria yn brysur iawn yn ystod wythnos Fusnes Sir y Fflint eleni, yn rhwydweithio gyda chwmnïau lleol.

Ar ddechrau’r wythnos bu’r tîm yn arddangos yn Arddangosfa B2B a gynhaliwyd yng Nghanolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy, digwyddiad a ddenodd gynrychiolwyr busnes o bob cwr o’r sir. Roedd cyfle yn yr arddangosfa ac mewn gwahanol gyflwyniadau a gynhaliwyd trwy gydol y diwrnod, i gael toreth o wybodaeth ynghylch yr amrediad eang o bynciau busnes. Yn ddiweddarach yn yr wythnos cynhaliodd David Jones Pennaeth a Phrif Weithredwr Coleg Cambria Sesiwn Gwestiynau amser Brecwast i AS/AC yng Ngwesty Northop Hall Country House lle daeth arweinwyr busnes a gwleidyddion lleol ynghyd i drafod materion allweddol sy’n effeithio ar fenter yng Ngogledd Cymru.

Daeth yr wythnos i ben gyda Noson Gwobrau Busnes Sir y Fflint, a gynhaliwyd yng ngwesty Soughton Hall. Yn y digwyddiad enillodd Josh Jenkins, 18 oed o Gei Conna y Wobr Brentisiaeth fawreddog. Mae Josh ar hyn o bryd yn brentis gyda DRB Group a derbyniodd y wobr wedi iddo ennill cyfres o wobrau nodedig yn ystod blwyddyn gyntaf ei brentisiaeth gyda Choleg Cambria. Mae Josh hefyd wedi trefnu digwyddiadau codi arian ac wedi bod yn fentor i fyfyrwyr blwyddyn 9.

Dywedodd Vicky Barwis Cyfarwyddwr Ymgysylltu â Chyflogwyr yng Ngholeg Cambria:

“Mae wedi bod yn wythnos wych i gyfarfod cyflogwyr lleol a chyfnewid gwybodaeth. Mae wedi ein galluogi ni i roi’r wybodaeth ddiweddaraf ynghylch ein rhaglenni hyfforddi a chael adborth ynglŷn â beth mae’r cyflogwyr ei angen. Unwaith eto mae wythnos Fusnes Sir y Fflint wedi ein darparu gydag amrywiaeth o ddigwyddiadau lle rydym wedi gallu ymgysylltu â busnesau a mentrau cymdeithasol o bob cwr o Ogledd Cymru a’r Gogledd Orllewin”.

Tags: ,