Newyddion

Ŵyn Cyntaf y Tymor i Goleg Cambria

February 12, 2015

Lambs

Croesawodd staff a myfyrwyr Coleg Cambria Llysfasi enedigaeth yr ŵyn cyntaf ar y fferm yr wythnos hon, ar ddechrau tri mis cyffrous o’u blaenau.

Bydd yn dri mis prysur iawn ar safle a Llysfasi, gyda thros 1000 o famogiaid yn wyna o hyn tan ddechrau Mai.  Mi fydd hi’n hynod o feichus ym Mawrth ac Ebrill a bydd angen gofal 24 awr y dydd ar y mamogiaid a’r ŵyn.

Dywedodd Dewi Jones, Rheolwr y Fferm:

“Mae adeg wyna yn gyfnod pwysig ar y calendr ffermio ac rydyn ni’n awyddus i sicrhau bod myfyrwyr yn cael eu cynnwys yn llawn gyda hyn, fel gyda phob gwaith arall ar y fferm, gan gynnwys dyletswyddau wyna gyda’r nos.

‘’Bydd y ddiadell Defaid Miwl Cymreig a Defaid Llŷn yn wyna dan do, tra bydd y mamogiaid Cymreig gwytnach yn wyna yn yr awyr agored.  Rydyn ni felly’n gobeithio y cawn ni dywydd gwanwyn cynnes cyn bo hir.”

Llun yn dangos: Yr ŵyn cyntaf efo Rhys Davies a Rhydian Hughes, Myfyrwyr Amaeth