Newyddion

WRECSAM YN LLEOLIAD I FFILM NEWYDD A FYDD YN RHOI GWIR GYFLE I’R MYFYRWYR I SERENNU

May 24, 2012

Mae Wrecsam ar fin cael blas ar fywyd Hollywood dros yr haf wedi iddo gael ei gadarnhau yn lleoliad am ffilm newydd i’w saethu gan Academi Ffilm Ieuenctid Prydain y Co-operative.

Bydd Coleg Iâl, y coleg cyntaf yng Nghymru i ymuno ag Academi Ffilm Ieuenctid Prydain y Co-operative (BYFA), yn dod â hud y byd ffilmiau i’r ardal wrth gynnal ffilm nodwedd lawn a chynnwys hyd at 150 o fyfyrwyr o ledled Cymru mewn agweddau ar ei gynhyrchu.

Mae BYFA yn cynnig cyfle unigryw i bobl ifanc i brofi bwrlwm a heriau cynhyrchu ffilm nodwedd. Gyda mentoriaid o fyd ffilmiau ac addysg, cynigir popeth i’r myfyrwyr o actio i golur, gwisgoedd i waith camera a gwaith ôl-gynhyrchu ac ymlaen i brofiad y carped coch.

Caiff gefnogaeth y Co-operative, sydd â’i bartneriaeth gwerth £1.2m gyda BYFA yn rhan annatod o’i ymrwymiad i ysbrydoli pobl ifanc.

Cyd-gyfarwyddir y ffilm newydd, sef “Friends of Money”, gan Adam Lee Hamilton, cynyrchydd ffilmiau sydd wedi gweithio ar ffilmiau blaenorol BYFA gan gynnwys: “Julius Caesar” – a ddewiswyd ar gyfer Gŵyl Ffilmiau Rhyngwladol Raindance ac a’i dangoswyd am y tro cyntaf yn Llundain fis Hydref diwethaf (2011) a, “The Rochdale Pioneers” – gyda John Henshaw’n serennu ac sy’n adrodd hanes ysbrydoledig dechrau’r mudiad cydweithredol yn 1844.

Mae’r ffilm newydd yn stori am lofruddiaeth a phŵer sy’n talu teyrnged i’r straeon ditectif cyffrous yr 1940au.

Dywedodd Jasbir Dhesi, Pennaeth Coleg Iâl: “Rydym yn falch iawn ac yn llawn cyffro ein bod yn gartref i ffilm newydd gan BYFA dros yr haf. Mae’n gyfle gwych i fyfyrwyr gael gwir brofiadau ym mhob agwedd ar gynhyrchu ffilmiau ac yn llunio rhan allweddol o’n gwaith i baratoi ein pobl ifanc ar gyfer addysg uwch a gyrfaoedd proffesiynol yn y diwydiant.”

Ychwanegodd Michael Fairclough, Pennaeth Buddsoddiad cymunedol a chydweithredol y Co-operative: “Pan fo cyfle, brwdfrydedd ac angerdd yn dod at ei gilydd, gall newid bywydau, a dyma’r union amgylchedd cyffrous y mae BYFA yn ei greu – mae ein gwaith ni gyda BYFA yn helpu i fagu newid diwylliannol yn y ffordd yr ymdrinnir â phobl ifanc yn y wlad hon a’r modd y cant eu trin, amcan allweddol o’n hymrwymiad i ysbrydoli pobl ifanc.”

I gloi, dywedodd Kevin Atkinson, Cyfarwyddwr Academi Ffilmiau Ieuenctid Prydain y Co-operative: “Mae’n nodedig o anodd i dreiddio i mewn i’r diwydiant ffilmiau a’n nod ni yw chwalu’r rhwystrau hynny gan wneud hwn yn gyfle sy’n hygyrch i bawb – trwy fuddsoddiad anhygoel y Co-operative yng nghenhedlaeth nesaf y cynhyrchwyr ffilmiau, gallwn roi cyfle i fwy o bobl ifanc nac erioed o’r blaen i fanteisio ar y cyfle unigryw hwn.”

Dylai myfyrwyr neu golegau sy’n dymuno cael rhagor o wybodaeth am ymuno gyda BYFA fynd at http://www.britishyouthfilmacademy.com
Yn y llun: Y Cyfarwyddwr Adam Lee Hamilton (ar y dde) gyda’r actor John Henshaw (yn y canol) a chyd-gyfarwyddwr ffilmiau BYFA, John Montegrande, (ar y chwith) ar set “The Rochdale Pioneers”.