Newyddion

Myfyriwr o Wrecsam yn Brif Ben-cogydd Ieuengaf Prydain

March 13, 2012

Enillodd prif ben-cogydd ieuengaf Prydain, sydd wedi agor ei fwyty ei hun ac yntau’n ddim ond 18 mlwydd oed, ei gymwysterau galwedigaethol yn Wrecsam yng Ngholeg Iâl, sy’n cynnig cyrsiau arlwyo a lletygarwch proffesiynol i ymadawyr ysgol ac oedolion fel ei gilydd.

Lleolir ei fwyty, sef Ystafell Fwyta Luke, yng ngwesty mawreddog Sanctum on the Green ym Merkshire, gwesty sy’n eiddo i Mark Fuller, lle bydd yn dilyn yn ôl troed pen-cogydd â dwy seren Michelin.

Yn ysbrydoliaeth i bawb, dilynodd Luke ei yrfa gyda dycnwch gan ennill cystadleuaeth Springboard Future Chef yn 2009 a threulio pum mlynedd yn gweithio ochr yn ochr ag enwogion fel Heston Blumenthal, Gary Rhodes a Gordon Ramsay. Gweithiodd yng ngwesty’r Grosvenor yng Nghaer tra oedd yn astudio ac yna aeth i weithio yn rhai o fwytai mwyaf nodedig y byd gan gynnwys gwesty’r Burj Al Arab yn Nubai.

Treuliodd Luke flwyddyn yng Ngholeg Iâl yn dilyn ei ganlyniadau TGAU i ennill ei Lefelau 1 a 2 mewn Coginio Proffesiynol a bu’n wyneb cyfarwydd er yn 15 oed pan oedd yn cystadlu yn rowndiau rhagbrofol Cymru yng nghystadleuaeth Future Chef a gynhaliwyd yn y Coleg yn 2009. Pan ofynnir iddo pwy ddysgodd iddo i goginio, cyfeiria at y darlithydd Daniel Hunter, sy’n dipyn o fraint o ystyried yr enwau mawr y mae Luke wedi cydweithio â nhw.

“Dysgais gan yr holl ben-cogyddion yr wyf wedi gweithio â nhw. Ond Daniel Hunter sydd wedi dylanwadu fwyaf arnaf. Ef oedd fy narlithydd cyntaf yn y coleg pan oeddwn yn gwneud fy City and Guilds ac fe ddysgodd gymaint i mi.”

Mae’r coleg ar ben ei ddigon fod Luke wedi cyflawni cymaint mewn ychydig dros flwyddyn wedi iddo gwblhau ei gwrs a gobeithia y bydd yn ysbrydoli’r myfyrwyr niferus eraill sy’n dysgu ym mwyty hyfforddi nodedig Rendezvous. Ac mae cynlluniau ar droed i fyfyrwyr arlwyo Iâl ddysgu’n uniongyrchol oddi wrth Luke wrth ymweld â’i fwyty:

“Mae Luke yn llawn haeddu ei lwyddiant,” meddai Mark Parsons, Cyfarwyddwr Cynorthwyol Arlwyo a Lletygarwch yng Ngholeg Iâl. “Edrychwn ymlaen at weld ein myfyrwyr yn cael eu hysbrydoli gan Luke yn y dyfodol.”

Gyda’r holl waith caled wrth weithio ac astudio ar yr un pryd, a’r holl brofiad y mae wedi ei gael, ydy Luke yn parhau i ystyried cymwysterau’n bwysig – mae’r ateb yn un cadrnhaol ysgubol:

“Byddwn yn argymell y cwrs hwn i unrhyw un sydd â diddordeb mewn coginio. Rhoddodd gyfle i mi i ddefnyddio fy sgiliau a chyflawni fy ngobeithion. Mae’n lwyfan wych i adeiladu arni ac mae’n rhoi’r hyder angenrheidiol i ddilyn uchelgais ym myd coginio. Mae gwaith caled a phenderfyniad personol yn hanfodol, ond mae’r sylfaen academaidd gadarn a roddir gan gwrs fel hwn yn wirioneddol werthfawr.”