Newyddion

Sgiliau Cymru ar y Fwydlen i Ysgrifennydd Gwladol yr Wrthblaid ar Gymru

November 16, 2011

Cafodd Peter Hain AS, Ysgrifennydd Gwladol yr Wrthblaid ar Gymru, y pleser o fwynhau cinio pum cwrs arbennig yng Ngholeg Iâl Wrecsam heddiw.

Ac roedd llawer mwy na dim ond bwyd da’n cael ei arddangos – paratowyd yr holl seigiau, a’u gweini i safon gwasanaeth arian, gan fyfyrwyr proffesiynol y Coleg sy’n datblygu’r sgiliau i weithio yn y diwydiant yn y ceginau proffesiynol a Bwyty Rendezvous, sydd ar agor i’r cyhoedd i wledda’n dda.

Dangosodd myfyrwyr proffesiynol trin gwallt a therapy harddwch eu doniau hefyd pan ymwelodd Ysgrifennydd yr Wrthblaid â’u salonau hynod fodern sydd newydd eu hagor, lle maent yn dysgu sgiliau diweddaraf y diwydiant yn eu Canolfan Rhagoriaeth dysgu.

Dywedodd Ysgrifennydd Gwladol yr Wrthblaid dros Gymru, Peter Hain AS “Mae Iâl yn un o’r sefydliadau addysg bellach hynny sy’n helpu i roi’r doniau angenrheidiol i bobl. Mae’r sgiliau hynny’n hanfodol i’r twf sydd ei angen ar ein heconomi, a byddaf yn trafod gwaith Iâl gyda’i Bennaeth newydd y prynhawn yma.”

Daeth Ysgrifennydd yr Wrthblaid yma yng nghwmni AS Wrecsam, Ian Lucas. Yna, aethant i weld amrywiaeth ragorol yr adnoddau digidol yn y Ganolfan Adnoddau Dysgu. Roedd Pennaeth y Coleg, Mr J S Dhesi, a Chadeirydd y Llywodraethwyr, Carol O’ Toole, yn falch iawn i amlygu’r datblygiadau newydd sy’n digwydd yng ngholeg trydyddol addysg bellach Wrecsam sy’n darparu ar gyfer dros 12,000 o fyfyrwyr o Brydain ac yn rhyngwladol.

Dywedodd AS Wrecsam, Ian Lucas: “Rwy’n falch iawn bod Peter Hain wedi manteisio ar y cyfle i ddod i Iâl yn ystod ei ymweliad â Wrecsam. Mae gennym gymaint i fod yn falch ohono yma yn Wrecsam ac rwy’n gwybod y bydd gan Peter ddiddordeb mawr yng nghysylltiad Iâl â’n pobl ifanc.”

Dyma’r eildro i Goleg Iâl gyfarfod â gweinidogion pwysig y llywodraeth yn ddiweddar, wrth i fyfyrwyr y Celfyddydau Perfformio a Cherdd UG y Coleg ganu’r gân “Wyt ti’n Barod i Hedfan?” a oedd wedi ei chomisiynu’n arbennig, pan agorwyd ffatri newydd Airbus ym Mrychdyn yr wythnos diwethaf gan y Prif Weinidog, David Cameron a Phrif Weinidog Cymru, Carwyn Jones.